Usuwanie tatuaży Sieradz


Prosimy o niezamieszczanie linków pozycjonujących w naszym serwisie. Posty, podpisy oraz całe profile ze spamem będą na bieżąco usuwane.
Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Żydzi na Madagaskar, słonie na słoninę, poganie do choinek

Żydzi na Madagaskar, słonie na słoninę, poganie do choinek 8 lata 9 miesiąc temu #12476

 • tatko
 • tatko Avatar
 • Wylogowany
 • Użytkownik jest zablokowany
 • Posty: 685
 • Oklaski: 0
Urodziny Pana Jezusa, czy pogańskie świętowanie.

Wielu nie zdaje sobie sprawy z tego, że rok 2007 nie jest dwa tysiące siódmą rocznicą urodzin Pana Jezusa jak i dzień 25 grudnia nie jest dniem Jego urodzin. Król Herod opisany w Biblii jako współczesny urodzinom Chrystusa zmarł przed świętem Paschy 5 kwietnia 4 roku p.n.e. Tak więc Jezus Chrystus też musiał narodzić się przed w/w datą. Paradoksalnie można stwierdzić, że Pan Jezus Chrystus narodził się co najmniej 4 lata przed narodzeniem Pana Jezusa Chrystusa. O dniu narodzin Jezusa Biblia mówi: „W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzy- mali straż nocną nad swoją trzodą.” Ew.Łk.2,8. Pasterze wyprowadzali stada na pastwiska na przełomie marca i kwietnia, a na polach przebywali do listopada. Tak więc jest mało prawdopodobne, aby w dniu 25 grudnia pasterze byli w polu. Stąd wniosek, że narodziny Pana Jezusa musiały być w innej porze roku. Jest wiele biblijnych i historycznych danych świadczących o innej niż obchodzona współcześnie dacie narodzin Pana Jezusa. Łatwo możemy się zorientować, że jeżeli Bóg dopuścił do ukrycia prawdziwej daty narodzin Pana Jezusa, to miał w tym jakiś cel. Jaki mógł to być ten cel?
„Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem, w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy”. Bardziej prawidłowym
jest tłumaczenie „Mędrcy” jako „Magowie”, gdyż w greckim oryginale w Ew.Mt.2,1 znajdujemy „magoi” ze Wschodu. Ważnym jest zwrócić uwagę na to, że nie byli to żadni królowie, ani nie ma też ich imion. Współcześni magowie kojarzą się nam z uprawiają-cymi tajemne praktyki, zgłębiającymi sekretne nauki magii; czarownikami. A wg wszelkiego prawdopodo-bieństwa byli to pobożni Żydzi mieszkający poza Izraelem jako potomkowie uprowadzonych do niewoli przez Asyrię i Babilon. A żyjąc pobożnie znali proroctwa o przyjściu Mesjasza, potrafili na bieżąco odbierać prowadzenie Boga – jak to było w życiu wielu proroków czasu Starego Testamentu.
Widzimy więc magów zwanych mędrcami, ludzi wtajemniczonych w sprawy Boże i mających osobisty kontakt z Bogiem oraz rozeznanie duchowe Mt.2,12. „Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon.
I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.” Ew.Mt.2,10,11.
Lekcja pierwsza; magowie byli gotowi na kosztowną, niebezpieczną i daleką podróż, aby osobiście poznać Króla Żydowskiego – Mesjasza i złożyć mu hołd.
Lekcja druga; wniosek z postępowania mędrców:
Mogli oddać pokłon Marii, albo Marii i Józefowi, albo całej trójce, a pokłonili się tylko Panu Jezusowi. Musieli być naprawdę mądrymi ludźmi gdyż potrafili dokonać prawidłowego wyboru i okazać cześć Temu jedynemu zasługującemu na tę cześć. I to w sytuacji gdy był On tylko malutkim, niepozornym dzieckiem, a w rzeczywistości gdy jedynie to tylko On był godzien boskiej czci. W innych miejscach Pismo Święte mówi, że pokłon aż do ziemi przynależny jest tylko Bogu.
Jak łatwo się zorientować oddawanie czci komuś, czy czemukolwiek poza Bogiem; osobom, posągom, obrazom, jest grzechem. Widać znali i respektowali drugie przykazanie.
Lekcja trzecia; następna czynność Mędrców; złożenie darów. Dary składają Panu Jezusowi; „ofiarowali Mu dary”. A było to w sytuacji, gdy ludzka logika podpowiadała, aby drogocenne dary złożyć na ręce osób dorosłych - rodziców niemowlęcia.
Lekcja czwarta; Wymienione są konkretne trzy dary które złożyli Mędrcy: „złoto, kadzidło i mirrę.” Pismo Święte jest księgą opisującą konkretne historyczne wydarzenia, ale jest też księgą niosącą ponadczasowe przesłania posługując się przy tym bogatą symboliką. Również Stary Testament wskazuje; niektóre rzeczy materialne są obrazem, rzeczywistości duchowej. Także te trzy dary mające wymiar materialny jednocześnie symbolizują duchowe treści i wartości.
Złoto – w czasach starożytnych najwartościowszy kruszec. Zarówno Arka Przymierza (wyłożona i obłożona była złotem), jak i Świątyni Salomona (wyłożona złotem) były związane z obecnością Boga. Tak więc jeżeli chcemy w naszym życiu obecności Boga, dajmy mu to co mamy najcenniejszego. A że największym skarbem człowieka jest jego własne życie, wiec;
Złoto symbolizuje oddanie się Bogu.
Z drugiej strony są akcenty przestrzegające nas przed niewłaściwym traktowaniem wartości materialnych. Nie złoto ma być Bogiem, ale Bóg ma być kimś najcenniejszym; poznanie ważniejsze niż złoto; przynoszenie Bogu cennych rzeczy daje radość; wiara winna być cenniejsza niż złoto gdyż samo złoto to coś znikomego. A tylko rzeczy trwałe i wartościowe przejdą zwycięsko próbę ognia w dzień sądny.
Kadzidło - jest składnikiem ofiary – woni miłej dla Pana i jest przynależne tylko Bogu.
Kadzidło symbolizuje modlitwę. Modlitwa jest przyrównywana do kadzidła, a kadzidło do modlitwy, która unosi się do Boga. Tak wiec jeżeli zależy ci, aby twoje modlitwy były miłe Bogu, aby z wiarą móc liczyć na odpowiedź Boga, to módl się tylko do Boga. Modlitwy do innych osób są grzechem.
Mirra – miła w zapachu, gorzka w smaku żywica pewnego gatunku drzewa balsamowego; jest wg receptury ST składnikiem świętego oleju do namaszczania; król Salomon otaczał się wonią mirry i kadzidła; Tron Boga i Jego szaty przepojone zapachem mirry. Wino zmieszane z mirrą środkiem odurzającym. Nikodem przyniósł mirrę i aloes do grobu Jezusa. Tak więc mirra – żywica z drzewa balsa służyła do balsamowania zwłok. Pomagała zachować ciało przed rozpadem, jakby ratowała obumarłe ciało.
Mirra jest więc symbolem zbawienia.
Tzw. Święta Bożego Narodzenia w większości polskich domów są czasem radości, prezentów, barwnej choinki, spotkań rodzinnych, smacznych posiłków, wpatrywania się w telewizor, wypoczynku. Jednak nie dajmy się odwieść od pierwszego wyda- rzenia, które stoi u podstaw dzisiejszego świętowania! Widzimy, że nie znamy dokładnej daty urodzin Pana Jezusa i że nie na świętowaniu rocznicy zależy Bogu, gdyż dzień urodzin został przed nami ukryty. Ale na szczęście nie został przed nami ukryty zbawczy sens życia i śmierci Pana Jezusa.
Możemy być współczesnymi mędrcami, gdy to co mamy najcenniejszego oddamy Bogu. A tym naszym największym skarbem jest nasze własne życie.
Czy podjąłeś kiedyś decyzję, aby oddać swe życie Bogu do dyspozycji i poddać się Bogu jako Panu? Dobrze jeżeli oddałaś się Panu Jezusowi i było to świadomą decyzją życiową i w praktyce poszedłeś dalej za swoją decyzją? Bo jeżeli nie, to twoja modli-twa do Boga; „Panie, Boże mój” jest tylko nic nie znaczącym frazesem, gdyż w praktyce nie uznajesz panowania Boga w twoim życiu. A może na domiar złego grzesznego błądzenia oddałeś swoje życie komuś lub czemuś innemu niż Bogu? A może boską cześć oddajesz komuś innemu zamiast Bogu? Wtedy jesteś obrzydliwym dla Boga bałwochwalcą.
Dobrze jest, gdy będziemy dążyć do poznania Boga, do nawiązania z Nim bezpośredniej, osobistej relacji. Bo modlitwa którą symbolizuje kadzidło jest jednym z najważniejszych elementów nawiązywania kontaktu z Bogiem. Jeszcze nie masz kontaktu z Bogiem? A może zamiast modlić się do Boga modlisz się do innych osób niż Bóg, czym grzeszysz i dlatego nie możesz przybliżyć się do Boga? A może zamiast szukać Boga – Ojcze nasz, któryś jest w niebie, szukasz Boga w sanktuariach?
A mirra? Co z twoim zbawieniem? Bo za przykładem mędrców nadzieję zbawienia można pokładać tylko w Panu Jezusie Chrystusie.
Albo nie jesteś jak mądry człowiek i wtedy możesz szukać zbawienia poprzez własne zasługi, uczynki, albo licząc na wstawiennictwo, pośrednictwo żyją-cych, czy zmarłych ludzi. Możesz próbować zasłużyć sobie na zbawienie religijnością, pobożnością jakiegoś kościoła, czy organizacji religijnej. Może pokładasz nadzieję w ofiarności finansowej dla koś-cioła, albo w opłaconych ceremoniach kościelnych? Tyle że wtedy ofiara Pana Jezusa nie byłaby potrzebna. A jeżeli Bóg uznał, że ofiara odkupieńcza Syna Bożego była niezbędna dla zbawienia każdego grzesznika, to co zrobiłeś z ofiarą Zbawiciela? Przy-jąłeś ofiarę? Nie? No to dopóki nie odbierzesz tej ofiary dla swojego zbawienia, to zbawiony nie jesteś!
Świadectwo Magów zwanych też Mędrcami dobitnie wskazuje nam na Pana Jezusa, który jako jedyny zasługuje na Boską cześć, który wskazuje na to aby tylko do Boga się modlić i żeby tylko w Nim pokładać nadzieję zbawienia.
Niestety w Polsce lekceważenie przykładu Mędrców jest powszechne. A gdy przychodzi czas świąt związanych z narodzinami Pana Jezusa, to spoza choinek, prezentów, bałwanów, Mikołajów, opłatków, i biesiadowania za stołami z przysmakami, szopki świątecznej… Zbawiciela prawie nie widać.
Wiele rodzin kultywuje różne zwyczaje wigilijne. Np. w wielu domach kładzie się na stole jedną zastawę stołową więcej. W tradycji gościnnych polskich domów jest to dla jakiegoś zbłąkanego wędrowca, spóźnionego, niezapowiedzianego gościa. A tak naprawdę jak wielu ludzi wie o proroczej zapowiedzi powtórnego przyjścia Pana Jezusa? A czekając na powtórne przyjście Pana Jezusa „Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę.” Hbr.13,2.
A może - nie czekając na przypadkowego gościa, warto samemu wyjść z inicjatywą i zaprosić kogoś biedniejszego od nas, czy samotnego, zagubionego?
I takie powinno być dla nas przesłanie wynikające ze zwyczaju dzielenia się opłatkiem ale i posiłkiem.
Dzielmy posiłkiem, ale karmmy się też pokarmem duchowym - Słowem Bożym.
Nich czas Wigilii będzie przede wszystkim poświęcony wspominaniu narodzin Pana Jezusa, ale niech też będzie czasem czytania. Niech każdy ojciec - jako głowa rodziny, weźmie do ręki Słowo Boga - Pismo Święte, i niech nakarmi nim duchowo swoją kochaną żonę, dzieci, gości.
Dzieje Apostolskie 2,38
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Żydzi na Madagaskar, słonie na słoninę, poganie do choinek 8 lata 9 miesiąc temu #12477

 • Anonymous
 • Anonymous Avatar
Nie piszesz niczego, czego byśmy nie wiedzieli (myślę, że mogę pisać nie tylko za siebie ;) ). Na forum są mądrzy ludzie i "ameryki" przed nimi nie odkrywasz.

tatko napisał:
A może - nie czekając na przypadkowego gościa, warto samemu wyjść z inicjatywą i zaprosić kogoś biedniejszego od nas, czy samotnego, zagubionego?
Wysłany: Wczoraj 22:20 przez tatko:
Jest konkretna propozycja spotkania dla Ebusi. Na razie jako dla jedynej. Możliwośc spotkania jest tylko w najbliższy czwartek po południu.

Dzięki, tej. :wtf:

:P
Ostatnio zmieniany: 8 lata 9 miesiąc temu przez .
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Żydzi na Madagaskar, słonie na słoninę, poganie do choinek 8 lata 9 miesiąc temu #12494

 • tatko
 • tatko Avatar
 • Wylogowany
 • Użytkownik jest zablokowany
 • Posty: 685
 • Oklaski: 0
Na tym forum nie spotkałem chrześcijanina. Jest to forum pogan. Gdyby byli chrześcijanami, to by nie zajmowali się obchodzeniem święta mającego bardziej pogański, niż chrześcijański początek. A że Polacy, Sieradzanie zajmują się świętowaniem w sposób, który nie ma nic współnego z sensem przyjścia na ziemię Pana Jezusa, to demaskuje ich pogaństwo. A o tak świętujących Sieradzanach Słowo Boże mówi:
"Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość, złego nie przyjmiesz do siebie w gościnę. ...Nienawidzisz wszystkich złoczyńców, zsyłasz zgubę na wszystkich, co mówią kłamliwie, Mężem krwawym i podstępnym brzydzi się Pan". Ilu takich usiądzie do kolacji wigilijnej przy pogańskich choinkach, dzieląc się opłatkiem i będzie im się wydawało, że wszystko jest ok? A dla Boga będą obrzydliwi.
Już w starożytności odstępcy od woli Boga sprowadzali swoje życie do powierzchownych działań religijnych. A jacy są Polacy, Sieradzanie? Ilu poważnie traktujących Słowo Boże - a więc wolę Boga, odezwało się na tym forum? A co Bóg myśli na temat tych pogańskich religiantów choinkowo-opłatkowych?
"<<Co Mi po mnóstwie waszych ofiar? - mówi Pan. Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów, i kozłów Mi obrzydła. Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną, kto tego żąda od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce? Zaprzestańcie składania czczych ofiar! Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu; święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów; stały Mi się ciężarem, sprzykrzyło Mi się je znosić!
Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, Ja nie wysłucham. Ręce wasze są pełne krwi. Obmyjcie się i oczyśćcie! usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu!
Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobru! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!"

Można sobie wmawiać, że wszystko jest ok; bo jestem kościelnym religiantem. Dokąd tacy trafiają można przeczytać w innym z moich tematów.

Ilu obecnych tu forumowiczów będzie latać w najbliższych dniach po kościołach, których to kościołów bałwochwalstwem Bóg sie brzydzi, a na propozycję bezpośredniego kontaktu z biblijnym chrześcijaninem nie odpowiadają. I to są madrzy ludzie?
A że życie z Bogiem jest dla mądrych i myślących, dlatego przez pryzmat posłuszeństwa Bożemu Słowu widać ilu jest w Sieradzu mądrych, a ilu głupich, bezmyślntych, obrzydliwych dla Boga.
Dzieje Apostolskie 2,38
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Żydzi na Madagaskar, słonie na słoninę, poganie do choinek 8 lata 9 miesiąc temu #12496

 • ChiKenn
 • ChiKenn Avatar
 • Wylogowany
 • Sieradzanin pełną gębą
 • Posty: 2528
 • Oklaski: 1
tatko napisał:
Ilu obecnych tu forumowiczów będzie latać w najbliższych dniach po kościołach

obstawiam, ze nia az tak wielu jakbys sie tego spodziewal :P

bez wyrazow szacunku
dumny Poganin :twisted:
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Żydzi na Madagaskar, słonie na słoninę, poganie do choinek 8 lata 9 miesiąc temu #12497

 • Anonymous
 • Anonymous Avatar
tatko napisał:
Na tym forum nie spotkałem chrześcijanina. Jest to forum pogan.

Tak, to prawda. Więc dlaczego nie pogodzisz się z tym, tylko na siłę nas edukujesz i chcesz nawrócić?

tatko napisał:
Gdyby byli chrześcijanami, to by nie zajmowali się obchodzeniem święta mającego bardziej pogański, niż chrześcijański początek. A że Polacy, Sieradzanie zajmują się świętowaniem w sposób, który nie ma nic współnego z sensem przyjścia na ziemię Pana Jezusa, to demaskuje ich pogaństwo.

Nikt się nie wypiera swej niewiary tutaj. Natomiast wierzący zajmują się świętowaniem w taki sposób, w jaki to nakazuje ich Kościół. A że KRK wymyślił sobie termin Bożego Narodzenia pokrywający się z pogańskimi świętami, to już nie nasz problem.
A że życie z Bogiem jest dla mądrych i myślących

Dla mądrych i myślących jest życie bez żadnego boga. :twisted:
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Żydzi na Madagaskar, słonie na słoninę, poganie do choinek 8 lata 9 miesiąc temu #12498

 • beryl
 • beryl Avatar
 • Wylogowany
 • Starszy sieradzanin
 • Posty: 153
 • Oklaski: 0
Zdecydowanie wolę być poganinem niż religijnym oszołomem:)
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Żydzi na Madagaskar, słonie na słoninę, poganie do choinek 8 lata 9 miesiąc temu #12502

 • Anonymous
 • Anonymous Avatar
tatko napisał:
Na tym forum nie spotkałem chrześcijanina. Jest to forum pogan
no własnie, więc daruj sobie twoje nauki trafiają w próznie :)
ja i tak czytam tylko koran i torę :jezyk:
a i zajmuję się czarną magią
hehehe
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Żydzi na Madagaskar, słonie na słoninę, poganie do choinek 8 lata 9 miesiąc temu #12504

 • loopy
 • loopy Avatar
I właśnie takie NARZUCANIE najbardziej mnie irytuje! Podobnie jak te całe manifestacje pedałów, lesbijek czy innych mniejszości!!!
Tatko, chcesz sobie czcić jakiegoś swojego Allaha z Burbundi to sobie czcij ! Pedały chcą się pedałować, niech się pedałują! Ale zachowajcie swoje zapędy dla siebie i przestańcie naruszać swobodę wyznania/wyboru innych ludzi!!! Czy to pod pozorem nawracania , czy wskazania życiowej drogi!
A jak piszesz: "głupi, bezmyślny", to jesteś raczej TY... a to dlatego, że nie szanujesz wyboru innych i nie możesz zrozumieć, że każdy ma swoje życie!
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Żydzi na Madagaskar, słonie na słoninę, poganie do choinek 8 lata 9 miesiąc temu #12508

 • tatko
 • tatko Avatar
 • Wylogowany
 • Użytkownik jest zablokowany
 • Posty: 685
 • Oklaski: 0
Widzisz drogi Loopy, to że ktoś jest mądry, czy głupi nie jest uzależnione od nazwania go geniuszem, tylko jest geniuszem bez względu na określanie go przez inne osoby.
Albo nim nie jest. Co najwyżej problem mają ludzie, którzy chcą uchodzić za kogoś kim nie są, chca być traktowani w sposób na jaki nie zasługują i reagują na to w różny sposób.
Zwiastowanie ewangelii miewa różne etapy. Jednym z nich jest sianie. I to forum jest jak na razie na etapie siania. Zbiorów jeszcze nie ma, mimo że jest trochę osób, które się zastanawiają; czy by nie było warto zakiełkować. Musi przyjść na nich ich czas.
Mnie było zwiastowane ponad 2 lata zanim zakiełkowałem. Moja mama dojrzewała od 68-go do 75-go roku życia. Dzisiaj jeszcze żyje i pomimo swej 90-tki przeskoczyłaby jeszcze nie jedną sześćdziesiątke. Gdy w końcu się nawróciła, wstąpiło w nią nowe życie. Ma dzisiaj więcej optymizmu niż wielu z was młodych.

Nie licz, drogi loopy, że będę komukolwiek narzucał zbawienie, możliwość życia z Bogiem - na siłę. Osoba Pana Jezusa jest zbyt ważna i cenna, aby wciskać Go na siłę komukolwiek. Rozpoczęcie życia z Bogiem jest możliwe tylko i wyłącznie na zasadzie wolnej decyzji każdego człowieka. Tyle że większośc żyje w ciemności i trzeba im zapalić, pokazać światełko aby uświadomili sobie, że światło istnieje i że można żyć w światłości.

Poczytaj sobie różne głupotki na tym forum, które nie mają często żadnego znaczenia, są chwilowymi zdarzeniami opisywanymi przez próbujących zaistnieć i nikt im nie zarzuca, że wciskają cokolwiek, komukolwiek na siłę.

To że ktoś ma zamknięte serce, umysł, ducha i nic do niego nie dociera nie oznacza, że nikt nie słyszy,że inni nie widzą, nie czują.
Gdybyś zdawał sobie sprawę o czym, o kim mówię, prosiłbyś, błagałbyś mnie na kolanach, abym więcej mówił Ci o Jezusie. Ale nie wszyscy mający oczy widzą.
Dzieje Apostolskie 2,38
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Żydzi na Madagaskar, słonie na słoninę, poganie do choinek 8 lata 9 miesiąc temu #12510

 • ChiKenn
 • ChiKenn Avatar
 • Wylogowany
 • Sieradzanin pełną gębą
 • Posty: 2528
 • Oklaski: 1
tatko napisał:
Zwiastowanie ewangelii miewa różne etapy. Jednym z nich jest sianie. I to forum jest jak na razie na etapie siania.

kiedys (mozna powiedziec ze dobre kilka lat temu) "siales" na innym forum ktore prowadze, jak ze zbiorami? :lol2:
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Żydzi na Madagaskar, słonie na słoninę, poganie do choinek 8 lata 9 miesiąc temu #12518

 • tatko
 • tatko Avatar
 • Wylogowany
 • Użytkownik jest zablokowany
 • Posty: 685
 • Oklaski: 0
Pamiętasz ten dowcip z mistrzem samurajskim?
Potrafił ścinać 3 głowy za jednym zamachem.
Zakładający się stanał na znak swojej wiary w niewiarę jako trzeci w szeregu.
Samuraj machnął mieczem, dwie głowy spadły, a zakładający się do samuraja; no i co?
A na to samuraj; pociągnij się za ucho.

Widzę że cieszysz się jak ten trzeci w szeregu.
Dzieje Apostolskie 2,38
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Żydzi na Madagaskar, słonie na słoninę, poganie do choinek 8 lata 9 miesiąc temu #12519

 • ChiKenn
 • ChiKenn Avatar
 • Wylogowany
 • Sieradzanin pełną gębą
 • Posty: 2528
 • Oklaski: 1
tatko napisał:
Pamiętasz ten dowcip z mistrzem samurajskim?

nie, ani to smieszne, ani pouczajace... jak dla mnie dosyc marne... i w zaden sposob nie pasuje do sytuacji - ale widac jak sie nie ma konkretnej i sensownej odpowiedzi to sie jakies brednie wypisuje :P
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Żydzi na Madagaskar, słonie na słoninę, poganie do choinek 8 lata 9 miesiąc temu #12520

 • Anonymous
 • Anonymous Avatar
ot tak ciekawostka z pewnego forum o islamie

Of course jesus loves us Because jesus do not like these bloody christians who are not following this teaching we muslims are following what jesus to the world first from his mouth when he start talking in marry's lap that ohh people:i ma the slaveof God and he given me the book "
" worship God who is mine and your's God "
albo
It's ironic how Christians constantly repeat the following nonsense: "If you believe that Jesus died on the cross for your sins, and that he is your savior, then you will go to Heaven."
I heard this phrase from almost every single Christian missionary that I debated. Let us see how truthful this claim really is:
"Many will say to me (Jesus) on that day, 'Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles?' Then I will tell them plainly, 'I never knew you. Away from me, you evildoers!' (From the NIV Bible, Matthew 7:22-23)"
tatko i co powiesz? :jezyk:
Ostatnio zmieniany: 8 lata 9 miesiąc temu przez .
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Żydzi na Madagaskar, słonie na słoninę, poganie do choinek 8 lata 9 miesiąc temu #12521

 • zodiak72
 • zodiak72 Avatar
 • Wylogowany
 • To wcale nie spamer
 • Posty: 804
 • Oklaski: 0
Nic nie powie, jasiek, ponieważ będąc ignorantem pozabiblijnym, nie znajacym żadnych obcych języków - nie można w tym momencie nic powiedzieć bez narazenia się na smieszność;-) Ja sądzę, że on nawet nie potrafi korzystać z translatorów online;-) No coż, jesli w biblii się szuka instrukcji obslugi translatorow, to takie sa efekty szukania.

Tatko, moim zdaniem już lepsze efekty twego nawracania moglbys osiagnac, gdybyś ze swymi kazaniami zawital na jakieś forum katolickie. Czyli gdzieś, gdzie ludzi bardziej obchodziłby ten trudno uchwytny pierwiastek duchowości w życiu codziennym;-) Mialbyś na dzien dobry po prostu lepszy grunt do wysiewania twego nasienia, zę tak powiem kolokwialnie tatko;-) Tutaj masz tatko sytuację następującą: większość czytelnikow to ludzie mlodzi, pokolenie internetu, muzycznych kanalow tv i odtwarzaczy mp3. Juz nawet nie jest to pokolenie smerfow, są na to za mlodzi.

A ty im tutaj trujesz o wadach KK? Ich nie obchodzi zarowno KK jak i jego wady;-) Zresztą mnie też coraz mniej. Swieta BN traktuję jako okazję do spotkania się z rodziną, którą stawiam wyżej nad wizyty w kosciele, bez znaczenia w ktorym, czy w katolickim, czy twoim tatko;-) Twoje kazania tatko przegrywają już na starcie zatem. Z kilkudniowego spotkania z moją pogańską rodziną wynoszę więcej, niż z twego wielomiesięcznego trucia na forum, tatko;-)

No i nie ukrywam, że w Swięta wreszcie jest mi dane się porządnie wyspać;-) Jak rownież podgonić inne tematy, na ktore nie mam czasu na co dzien.


z pogańskim pozdrowieniem

wuj zodiak;-)
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Żydzi na Madagaskar, słonie na słoninę, poganie do choinek 8 lata 9 miesiąc temu #12524

 • Anonymous
 • Anonymous Avatar
zodiak72 napisał:
Tatko, moim zdaniem już lepsze efekty twego nawracania moglbys osiagnac, gdybyś ze swymi kazaniami zawital na jakieś forum katolickie.

Przecież on nie może iść na forum katolickie, bo Bóg mu kazał przyjechać właśnie tu, do Sieradza i nawracać sieradzan. :lol2:
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Zasilane przez Forum Kunena