Usuwanie tatuaży Sieradz


Prosimy o niezamieszczanie linków pozycjonujących w naszym serwisie. Posty, podpisy oraz całe profile ze spamem będą na bieżąco usuwane.
Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: CHRZEST

CHRZEST 7 lata 7 miesiąc temu #18842

 • tatko
 • tatko Avatar
 • Wylogowany
 • Użytkownik jest zablokowany
 • Posty: 685
 • Oklaski: 0
RÓŻNE WYMIARY CHRZTU W NT:

VII. Biblijne wyznaczniki prawidłowego chrztu.

c)Jeden chrzest; cd.

Jak odnosić się do stwierdzenia; jeden chrzest?

Jeżeli rozejrzymy się dookoła nas, to zobaczymy że współcześnie jest praktykowanych wiele różnych chrztów i to w odniesieniu do sposobu przeprowadzania tego obrządku jak i w odniesieniu do teologii chrztu.
I jeżeli tak było od początku, to współczesne kontynuowanie takiej różnorodności byłoby usprawiedliwione. Ale jeżeli od początku był praktykowany tylko jeden chrzest chrześcijański to i dzisiaj powinien być tylko jeden chrzest, jeden sposób chrztu.
Może ktoś próbować argumentować, że prawie od początku występowały wydarzenia, które były obrazem chrztu jak np. potop, przejście przez Morze Czerwone, przejście przez Jordan, obmycie Naamana, historia Jonasza (której nie omawiałem)… Tak, ale te starotestamentowe historie to były przypadki nie jednolitego co do formy i treści obrządku, a pojedyncze przypadki ważnych wydarzeń powiązanych z wodą. Były to co najwyżej prorocze obrazy przyszłego, precyzyjnie określonego w NT chrztu.
Zauważmy też, że chrzest praktykowany przez Jana Chrzciciela nie miał wymiaru ponadczasowego, a był okresową formą chrztu. Podobnie chrzest Pana Jezusa – tyle że był to jednorazowy, indywidualny przypadek chrztu Syna Bożego.

Gdy dochodzimy do chrztu chrześcijańskiego, to widzimy, że apostoł Paweł stoi na stanowisku, że istnieje tylko jeden chrzest. W Piśmie Świętym słowo „chrzest” jest użyte w liczbie mnogiej tylko w odniesieniu do żydowskiej praktyki ceremonialnego obmywania rąk i naczyń. Nie ma nigdy miejsca w stosunku do chrztu chrześcijańskiego.
Gdyby w jakiś konfiguracjach odnośnie chrztu chrześcijańskiego mówione było w Biblii „chrzty”, to można by wyciągać wnioski, że były różne chrzty chrześcijańskie; co do praktykowanej formy, czy teologii. Ale o chrzcie chrześcijańskim zawsze jest mówione w Piśmie w liczbie pojedynczej.
Logicznym jest wniosek, że od początku chrztu chrześcijańskiego istniało tylko jedno znaczenia (co do formy i teologii) chrztu. Mogą być różne składowe teologii chrztu, mogą być różne składowe formy np. całkowite zanurzenie w rzece, jeziorze, basenie…, ale podstawowe zasady teologii i formy są ściśle określone. Można je łatwo wydobyć z Pisma Świętego.
Także ludzie którzy mają być chrzczeni podlegają pewnym wymogom, które można także określić na podstawie Słowa.
Wzorcowe wyznaczniki chrztu były opisywane przez Pawła w czasach, gdy był znany i praktykowany jeden chrześcijański chrzest. I Paweł to stwierdzał. Dzisiaj o chrztach praktykowanych w różnych kościołach nie możemy powiedzieć w liczbie pojedynczej, gdyż są to po prostu różne chrzty.
Dzisiaj nie mamy chrztu. Dzisiaj mamy chrzty.

Który z nich jest w takim razie poprawny, prawidłowy, który z nich możemy uznać jako chrzest chrześcijański, a które obrządki są fałszywymi chrztami?
Dzieje Apostolskie 2,38
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

CHRZEST 7 lata 7 miesiąc temu #18845

 • Anja
 • Anja Avatar
 • Wylogowany
 • Sieradzanin pełną gębą
 • Posty: 1663
 • Oklaski: 3
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

CHRZEST 7 lata 7 miesiąc temu #18846

 • Anonymous
 • Anonymous Avatar
Anja wygrała.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

CHRZEST 7 lata 7 miesiąc temu #18860

 • tatko
 • tatko Avatar
 • Wylogowany
 • Użytkownik jest zablokowany
 • Posty: 685
 • Oklaski: 0
RÓŻNE WYMIARY CHRZTU W NT:

VII. Biblijne wyznaczniki prawidłowego chrztu.

d)Jeden chrzest; cd.

Jak odnosić się do stwierdzenia; jeden chrzest?


Istotnym jest Kościół na którego tle zostaje ustanawiany chrzest.
Był to Kościół początków swego istnienia i funkcjonowania w którego nauczaniu i praktykach ciągle było żywe wspomnienie posługującego Jezusa Chrystusa, a także żyli jeszcze apostołowie osobiście Go znający. Logicznym wydaje się wniosek, że był to jeszcze Kościół w którym nie zdążyły się namnożyć podziały teologiczne i organizacyjne. I skoro na tym tle pojawia się napomnienie co do konieczności jednolitego traktowania Boga i Jego Osoby, Jego wymogów, w tym także chrztu, to oznacza, że możliwości powstawania nieprawidłowości były przewidywane już na samym początku chrześcijaństwa.
W takim razie jeżeli na samym początku pojawiła się przestroga przed odstępstwem, to ta przestroga obowiązuje do dzisiaj i każdy uczciwy i myślący chrześcijanin powinien osobiście zweryfikować – dla własnego dobra, czy nie został czasem wmanewrowany w odstępstwo.

Czy jesteś członkiem kościoła, który jest w szczerej i uczciwej jedności z innymi kościołami chrześcijańskimi? Nawet pomimo tego, że są to kościoły oddzielnie zorganizowane, mają inne struktury i nazwy, ale czy twój kościół jest z nimi w jedności ducha, pokoju, poznania Bożego Słowa, praktyki i teologii chrztu? Sprawdzałeś to kiedykolwiek?

Innym wyznacznikiem tej jedności jest jej wymiar pośród członków tego samego kościoła.
O ile naturalnym może się wydawać zróżnicowanie pośród członków różnych kościołów, denominacji, to zasadnicze różnice pomiędzy członkami tego samego kościoła niewątpliwie zaświadczają o chorym, albo żadnym chrześcijaństwie tych nie będących w jedności.
Znajomość Bożego Słowa, odnoszenie się do Osoby Boga, świadomość zasad i teologii chrztu świadczą o jedności, albo jej braku.

Jak myślisz? Czy powstała tak wielka różnorodność praktykowanych w różnych kościoła chrztów wskazuje na siłę, czy na słabość chrześcijaństwa? Taka różnorodność wskazuje na prawdziwość chrześcijaństwa, czy na fałsz chrześcijaństwa? A może chrześcijaństwo ze swym jednym, tym prawidłowym biblijnie chrztem jest prawdziwe i mocne w Jezusie Chrystusie, a tylko słabym jest to zafałszowane od pierwszych kroków – niebiblijnego chrztu?

Jak myślisz? Czy gdyby różne kościoły wróciły do pierwocin prawideł chrztu, to czy łatwiej byłoby im nawiązać jedność ewangeliczną?

Dlaczego pierwsi chrześcijanie mogli mieć jeden wspólny chrzest, a obecne kościoły mieniące się chrześcijańskimi praktykują zawzięcie chrzty sprzeczne z wytycznymi Słowa?
Nie prościej, nie lepiej wrócić do źródła Bożego Słowa?

Czy mając świadomość nieprawidłowości dzisiejszych chrztów będziesz czekał na zreformowanie się twojego kościoła, czy raczej powinieneś przyjąć prawidłowy chrzest nie oglądając się na niereformowalnych funkcjonariuszy twej organizacji religijnej?

Jak już wcześniej zauważyliśmy w Ef.4,3, w tekście poprzedzającym wymóg jedności Pana, wiary, chrztu (4,5) pada stwierdzenie abyśmy: „Starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju.”
Natura człowieka w obliczu kłopotliwych wyzwań, problemów, wyzwania do zmian, najczęściej „staje okoniem”, buntuje się, broni, kłóci się, wręcz grozi agresją.
Jak jest twoja reakcja na informacje o biblijnych wymogach odnośnie chrztu?


Pozostaje jeszcze patrzenie na chrzest poprzez nastawienie człowieka odnośnie Boga.
„Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.” Ef.4,6.
Jeżeli masz słabe przygotowanie teologiczne, nie znasz Pisma Świętego, ale… Ale masz szczere przed Bogiem serce i pragnienia, aby podążać za Bogiem, aby poddać swoje życie Bogu, to analizowanie tego tematu ma dla ciebie sens, bo wyglądasz na uczciwego (najważniejsze że w stosunku do samego siebie) człowieka i w miarę poznawania wymogów Boga, będziesz za Nim podążał. Tym bardziej, gdy uświadomisz sobie, że On jest ponad wszystkimi.
Być może na dzień dzisiejszy masz poglądy niesprecyzowane, ale jesteś gotowy poszukiwać, analizować.
Nawet gdy jesteś świadomie opornym, niewiernym… to i tak w łaskawości Boga jest dla ciebie szansa w jego łasce.
Dzieje Apostolskie 2,38
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

CHRZEST 7 lata 7 miesiąc temu #18862

 • Anja
 • Anja Avatar
 • Wylogowany
 • Sieradzanin pełną gębą
 • Posty: 1663
 • Oklaski: 3
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

CHRZEST 7 lata 7 miesiąc temu #18864

 • tatko
 • tatko Avatar
 • Wylogowany
 • Użytkownik jest zablokowany
 • Posty: 685
 • Oklaski: 0
RÓŻNE WYMIARY CHRZTU W NT:

VIII. Etapy poprzedzające formowanie się chrztu chrześcijańskiego.

Zanim będziemy kontynuować analizę biblijnych prawideł chrztu chrześcijańskiego podsumujmy tło pochodzenia chrztu:
- w Starym Testamencie mamy opisanych wiele wydarzeń, gdy w związku z wodą obserwowaliśmy szczególne działanie Boga, jak i zmiany w relacjach z Bogiem, w odnoszeniu się do Boga przez ludzi |”przechodzących przez wodę”.
- w ST mamy przykłady oczyszczającej, uzdrawiającej roli wody,
- w czasach ST źródła poza biblijne informują nas o dodatkowym obowiązku obmywań którym musieli się poddać (oprócz obrzezania) poganie przechodzący na Judaizm.
- jeszcze przed chrztem chrześcijańskim mamy wiele biblijnych informacji o chrzcie Jana.
- jeszcze przed chrztem chrześcijańskim mamy chrzest Pana Jezusa, który się ochrzcił aby objawić się ludziom, aby wyrazić swoje posłuszeństwo Bogu, i jako zapowiedź Jego cierpień za grzeszników.

Jak łatwo się zorientować, Pan Jezus nie opisywał; jak ma wyglądać chrzest, gdyż sposób chrzczenia był w Jego czasach ogólnie znany i nie wymagał wyjaśnień, opisywania.

Na początku chrzcił tylko Jan Chrzciciel.
Później mamy informacje że w tym samym czasie nadal chrzci Jan, a jednocześnie zaczął chrzcić Pan Jezus i jego uczniowie Pana Jezusa. Najpierw Pan Jezus „zyskiwał więcej uczniów i więcej chrzcił niż Jan,” J.4,1. W końcu po uwięzieniu i zabiciu Jana pozostał ze swym usługiwaniem tylko Pan Jezus.

- Jezus chrzcił, aby potwierdzić, że akceptował działanie Jana, ale że przejmuje ten „ruch religijny” aby go kontynuować.

O ile w przypadku Jana Chrzciciela mamy zwięzłe informacje o jego prostym posłannictwie wzywającym do upamiętania i możemy wnioskować że dużo czasu poświęcał na samo chrzczenie przybywających do niego, to informacje o Panu Jezusie wskazują, że większość Jego posługiwania polegała na zwiastowaniu Ewangelii, a samo chrzczenie przez Jezusa i jego uczniów jest wspomniane jakby na marginesie

- Jezus chrzcił, aby oddzielić swych ludzi od świata.

W IKor.10,1 mówi się o tych, którzy przebyli Morze Czerwone pod przewodnictwem Mojżesza i „zostali ochrzczeni w Mojżesza”, (dosłownie „zostali zanurzeni w Mojżesza”) co odnosi się do przeżycia, które sprawiło, że stali się naśladowcami wielkiego męża Bożego, jako przewodnika danego im przez Boga.
Podobnie chrzczeni przez Jana stawali się jego uczniami.
Po tym logicznym jest, że chrzczeni przez Pana Jezusa stawali się Jego uczniami.
Jak łatwo się zorientować, wiara wymaga publicznego wyznania Rz10,9-10.
Chrzest udzielany przez Pana Jezusa nie był jeszcze chrztem chrześcijańskim. Miał on więcej cech chrztu Janowego w porównaniu do chrztu po zmartwychwstaniu Pana Jezusa.
Oba podkreślały upamiętanie, przygotowanie na przyjście Mesjasza i Jego Królestwa. W czasach, kiedy te obrzędy sprawowano owo Królestwo jeszcze się w pełni nie uobecniło, ale dopiero się przybliżyło Mk.1,15. Nawet Jan jeszcze go nie ujrzał Mt.11,11, dlatego że dzieło odkupienia nie było jeszcze dokonane, a było dopiero w trakcie realizacji.

Chrzty przed ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem Pana Jezusa posiadały tylko pewne składowe tego ostatecznie obowiązującego chrztu.

- Chrzest prozelitów był obrzędem wprowadzającym do społeczności Bożego ludu. Podkreślał niemożność człowieka do uczestniczenie w wspólnocie z Bogiem bez oczyszczenia,
- Chrzest Janowy akcentował konieczność upamiętania i wyznania grzechów i w efekcie musi dojść do przemiany serca i sposobu postępowania. Zapowiadał przyjście Mesjasza i działanie Mesjasza w mocy Ducha Świętego.
- Chrzest dokonywany przez uczniów Jezusa zawierał w sobie wszystkie elementy chrztów przedchrześcijańskich plus nowe wartości obrazowania chrztu, jako publicznego wyznania, które jest pokazywane poprzez chrzest.
Dzieje Apostolskie 2,38
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

CHRZEST 7 lata 7 miesiąc temu #18865

 • d-spot
 • d-spot Avatar
 • Wylogowany
 • Sieradzanin pełną gębą
 • Posty: 1118
 • Oklaski: 0
Zablokujcie tego psychopatę !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

CHRZEST 7 lata 7 miesiąc temu #18870

 • tatko
 • tatko Avatar
 • Wylogowany
 • Użytkownik jest zablokowany
 • Posty: 685
 • Oklaski: 0
Drodzy Anju i Despocie! Podziwiam Waszą wytrwałośc w szczegółowym analizowaniu wykładni chrztu w tym temacie. To rzeczywiście wymaga wiele samozaparcia z Waszej strony. Błogosławię Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i zachęcam do dalszej wytrwałości. Choć domyslam się, że nie jest Wam łatwo.


RÓŻNE WYMIARY CHRZTU W NT:

IX. Ustanowienie chrztu chrześcijańskiego.

Jak się łatwo zorientować; pomiędzy początkami posługi Jezusa, gdy Jezus zaczął chrzcić swych uczniów (J.3,22), aż do momentu po zmartwychwstaniu (Mt.28,18-20) brak jest świadectw opisujących praktykę chrztu podczas posługiwania Pana Jezusa. Co najwyżej chrzest jest wzmiankowany, ale brak jest opisów bieżącego chrzczenia. Na tej podstawie możemy przypuszczać, że chrzest był nadal praktykowany i możemy wnioskować, że nie pojawiły się w tamtym czasie nowe, wymagające omówienia elementy chrztu.

Przeczytajmy teraz i przeanalizujmy fragment z Mt.28,18-20, który opisuje ustanowienie chrztu przez Pana Jezusa Chrystusa:
„A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.”

Chrzest opisywany w Nowym Testamencie przechodził kilka etapów. I ten końcowy zapowiadany jako obowiązujący dla chrześcijan zostaje ustanowiony przez Pana Jezusa Chrystusa dopiero po Jego śmierci i zmartwychwstaniu.
Pomiędzy chrztem Jezusa w Jordanie a ustanowieniem chrztu chrześcijańskiego miały też miejsce inne znaczące wydarzenia.
Przecież Żydzi mieli do czynienia z Bogiem od samego początku gdy byli jeszcze nazywani Hebrajczykami. Byli przez wieki kształtowani i formowani na nauce Starego Testamentu.
A gdy pojawił się Jezus Chrystus stwierdził, że „nowe wino” które on przyniósł potrzebuje „nowych bukłaków” Stare formy nawiązywania i wyrażania relacji z Bogiem są niewystarczające, nieodpowiednie i potrzebny jest nowy bukłak – nowa forma i treść. I jedną z tych nowych form staje się chrzest.
Nowością jest idea upamiętnienia cierpienia Jezusa za Jego lud. Swoją śmierć na krzyżu nazwał chrztem.
Nowością jest potrzeba uczniostwa dotycząca każdego chrześcijanina, której nie było w ST.
Nowością jest formuła chrztu w imię trzech Osób Boga, czego nie było na początku posługi i chrztu Jezusa Chrystusa.

Jeżeli uświadomimy sobie, że ustanowienie chrztu w jego końcowej formie następuje na zakończenie posługi Pana Jezusa Chrystusa na ziemi, na krótko przed Jego wniebowstąpieniem, to możemy wnioskować, że była to końcowa i ostateczna forma chrztu.
Dzieje Apostolskie 2,38
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

CHRZEST 7 lata 7 miesiąc temu #18909

 • tatko
 • tatko Avatar
 • Wylogowany
 • Użytkownik jest zablokowany
 • Posty: 685
 • Oklaski: 0
RÓŻNE WYMIARY CHRZTU W NT:

IX. Ustanowienie chrztu chrześcijańskiego.

1) Chrzest jest ustanowiony w oparciu o dokonane dzieło zbawienia.

Relacje o zmartwychwstaniu Pana Jezusa i o Jego wielokrotnym ukazywaniu się apostołom i uczniom w różnych miejscach mamy w każdej z Ewangelii.
Odniesienie do chrztu po zmartwychwstaniu Pana Jezusa mamy tylko w dwóch Ewangeliach; w Mateusza jest to w formie polecenia, oraz podobnie w Marka 16,15-18 gdzie jest polecenie: „Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.” I zaraz po tym poleceniu jest odniesienie do chrztu połączone z uwarunkowaniem zbawienia, albo potępienia: „Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.”
Pomimo, że bezpośrednie wezwanie do chrzczenia (po zmartwychwstaniu Pana Jezusa) znajduje się tylko w dwóch Ewangeliach, to w Dziejach Apostolskich 1,8 – których autorem jest apostoł Łukasz, mamy podobne do Markowego wezwanie: „Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.”
Relacje wystąpień Pana Jezusa nakazujące zwiastowanie Ewangelii, nakazujące wezwanie ludzi do upamiętania i do chrztu mają miejsce już po śmierci i zmartwychwstaniu.
Studiując końcowe fragmenty każdej z Ewangelii widzimy, że Pan Jezus ukazywał się uczniom przy trzech różnych okazjach w trzech różnych miejscach: w Galilei, Jerozolimie i Betanii.
Kiedy Pan Jezus zakończył swoje dzieło zbawienia? Można interpretować, że po zakończeniu wszystkich końcowych poleceń pod adresem apostołów i po wniebowstąpieniu. Dzieło swojej posługi zakończył rzeczywiście po wniebowstąpieniu. Ale gdy się lepiej przyjrzymy Bożemu Słowu to widzimy, że dzieło zbawienia Pan Jezus zakończył o wiele wcześniej:
„Potem Jezus, widząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział; Pragnę. A stało tam naczynie pełne octu; włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha.”
Dzieło zbawienia dokonało się, gdy doskonała ofiara w postaci śmierci Syna Bożego została złożona. Teraz pozostaje tylko korzystanie z tej ofiary dla zbawienia.
I jak odbierać zbawienie wyjaśnia i podpowiada swoim uczniom Pan Jezus dopiero po zmartwychwstaniu, gdy dzieło zbawienia zostało kompletnie zakończone. Jednocześnie poleca im, że mają kontynuować ewangelizację prowadząc następnych ludzi do zbawienia.

Jak widzimy, chrzest nie jest magicznym rytuałem, który sam w sobie ma moc zbawiającą - gdy podda się człowieka obrządkowi. Chrzest jest elementem zbawienia, gdy jest połączony z odebraniem zbawienia, które to zbawienie dokonało się najpierw na krzyżu i gdy człowiek chcący być zbawionym najpierw odbiera tą zbawczą ofiarę od Pana Jezusa. Późniejszy chrzest – (wcześniej ewangelizowanego człowieka, tego, kto wcześniej uwierzył w Pana Jezusa, kto następnie – przed chrztem, przyjął zbawczą ofiarę Pana Jezusa), jest chrztem zbawiającym dlatego, gdyż jest wykonaniem potwierdzenia wiary w sposób określony przez Boga.
Dzieło zbawienia dokonało się poprzez ofiarniczą śmierć Zbawiciela na krzyżu. Ale dopiero po zmartwychwstaniu Pana Jezusa możemy być pewni, że On panuje nad śmiercią i że Jego twierdzenia o zbawieniu, o zwycięstwie nad śmiercią, nad potępieniem, są autorytatywne, gdyż On sam zwyciężył śmierć. I dopiero gdy dokonało się zbawienie i dopiero wtedy gdy apostołowie otrzymali potwierdzenie zwycięstwa nad śmiercią przyszedł czas, aby dostali polecenie ewangelizowania i chrzczenia tych, którzy uwierzyli.
Jak widzimy chrzest jest określonym przez Boga sposobem potwierdzającym naszą wcześniejszą wiarę i wcześniejsze odebranie zbawienia. Jest też formą obrazującą:
- śmierć i zmartwychwstanie Zbawiciela; zanurzenie i wynurzenie się ze śmierci,
- znalezienie się w śmierci i powstanie do życia
- wejście do ciemności grobu i powstanie do światłości dnia zbawienia,
- wejście do ciemności grzechu i śmierci i wyrwanie duszy wierzącego do światła Królestwa Bożego.
- wejście brudnym do oczyszczającej wody to jak obmycie duchowe mocą ofiary Pana Jezusa i wyjście z wody czystym, jak zostaje się czystym po obmyciu przez Chrystusa.
- przez lata do chrztu, Pan Jezus żył wśród grzeszników. Krótko po chrzcie (na krzyżu) trafił do Nieba.
Ludzie do chrztu sami żyją w grzechu. Prawidłowo przechodzący przez chrzest przechodzą na stronę Pana Boga aż do znalezienia się na wieki w niebie.

Pełna wartość chrztu ujawniła się dopiero po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa.
Dzieje Apostolskie 2,38
Ostatnio zmieniany: 7 lata 7 miesiąc temu przez tatko.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

CHRZEST 7 lata 7 miesiąc temu #18914

 • Anonymous
 • Anonymous Avatar
d-spot napisał:
Lecz się człowieku k*** bo delikatniej tego określić nie mogę . Jak dla mnie jesteś psychopatycznym fanatykiem którego powinno się zamkaną tylko i wyłącznie za przekonania i herezje które starasz się wciskać innym ludziom.

Chciałbym się Ciebie d-Spot zapytać jeśli mogę? Dlaczego ubliżasz Tatkowi. Przecież on w niczym Cię nie obraził. Ma gościu swój świat, więc niech sobie popisze. Może mu to potrzebne. :jezyk: Czego jak czego, ale inteligenci mu odmówić nie można, a że korzysta z niej jak korzysta to już jego sprawa. Ogólnie to merytorycznej dyskusji z nim nie potraficie podjąc, nawet w pole go wyprowadzić ani podpuścić nie umiecie :>

TATKO NIE DAJ SIĘ :ok:

PS. Pozdro Anja :kwiatek:
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

CHRZEST 7 lata 7 miesiąc temu #18919

 • ChiKenn
 • ChiKenn Avatar
 • Wylogowany
 • Sieradzanin pełną gębą
 • Posty: 2528
 • Oklaski: 1
jasiek054 napisał:
Ogólnie to merytorycznej dyskusji

Wierze w rozowego latajacego slonia, mam ksiazke pt: "Bajka o rozowym latajacym sloniu" ktora jest wyznacznikiem wszystkiego - podyskutujesz ze mna merytorycznie? Pamietaj jednak ze nie przyjmuje do wiadomosci zadnych argumentow podwazajacych sama ksiazke jako taka, jesli cos jest w niej napisane to MUSI byc prawda!!!
jasiek054 napisał:
Przecież on w niczym Cię nie obraził.

Mnie wiele razy wyzwal od poganina, co osobiscie mi akurat nie przeszkadza, ale innym pewnie tez tak pisal i juz mogloby to ich urazic. Nie mowiac o sugestiach o zlodziejach, dziwkach i innych takich - nie, wcale nikogo nie obrazil :roll:
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

CHRZEST 7 lata 7 miesiąc temu #18922

 • Anja
 • Anja Avatar
 • Wylogowany
 • Sieradzanin pełną gębą
 • Posty: 1663
 • Oklaski: 3
ChiKenn napisał:
o sugestiach o zlodziejach, dziwkach i innych takich

Pojemnikach na spermę zapomniałeś dodać.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

CHRZEST 7 lata 7 miesiąc temu #18923

 • tatko
 • tatko Avatar
 • Wylogowany
 • Użytkownik jest zablokowany
 • Posty: 685
 • Oklaski: 0
"Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem" Jak łatwo się zorientować, w nikogo nie rzucam kamieniami, nikoga nie krzywdzę. Niewątpliwie piszę w sposób jednoznaczny o grzechach nazywając je po imieniu. I oczywiście ludzi którzy popełniają dane grzechy określam zgodnie z grzechami które praktykują.
Od wieków grzesznicy nie chcą być nazywani grzesznikami. Od wieków jedną z form samoobrony przed nazywaniem grzechów po imieniu jest obrażalskość.
Od wieków chrześcijanie wyznają Bogu swoje grzechy i starają się nie wracać do grzechów. I to jest najlepszy sposób, aby uniknąć słuchania o własnych grzechach.

Przypomina mi się historia - chuba z wojaka Szwejka, jak to zwrócił jednemu z plujących, że muszą go wszędzie znać i dlatego w wielu miejscach są spluwaczki.
Młodzieżówka tego nie pamięta, ale w wielu przychodniach i szpitalach na korytarzach były takie wolno stojące spluwaczki. Każdy mógł tam napluć bez obawy o krytyczne konsekwencje.
Jak nazwać dziewczynę, z której dobrowolnych usług może skorzystać każdy chętny do niezobowiązującego rozładowania swego napięcia seksualnego?

Jak łatwo się zorientować, każdy na tym forum może skorzystać z podpowiedzi; jak zostać chrześcijaninem biblijnym, jak oczyścić swoje życie ze wstydliwych brudów. Wolny wybór.
Wracając do tematu.
RÓŻNE WYMIARY CHRZTU W NT:

IX. Ustanowienie chrztu chrześcijańskiego.

2) Chrzest jest nakazem Chrystusa.

Na sam koniec Ewangelii Mateusza Pan Jezus zwraca się do apostołów w formie polecenia, aby chrzcili. Chrzest nie jest alternatywny. Chrzest jest obowiązkowy dla każdego chrześcijanina, który chce przynależeć do Kościoła Chrystusa.
Do czasów Jana chrzest wymagany od pogańskich prozelitów był ustanowiony przez ludzi.
Od czasów Jana chrzest nabiera usankcjonowania przez Boga. Jest zgodny z Bożym planem.
W Mat.28,18-20 Kościół otrzymuje polecenie, aby chrzcić i to polecenie ma wyraźny i jednoznaczny wymiar polecenia Boga, gdyż płynie z ust Syna Bożego.
Polecenie chrztu ma dwa wymiary:
- terytorialny; obejmuje całą ziemię: „czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je…”
- prawie nieograniczony w czasie; Pan Jezus zapowiadając że będzie z Kościołem „po wszystkie dni aż do skończenia świata.” Sugeruje kontekstem, że chrzest także obowiązuje do skończenia świata.

Pan Jezus wprowadził dwa nowe ustanowienia, których nie było z Starym Testamencie:
Wieczerzę Pańską i chrzest.
Wieczerzę Paschalną prawdopodobnie obchodził ze swoimi uczniami i apostołami kilka razy. Ale dopiero podczas ostatniej Paschy wprowadził nowe elementy, które zademonstrował i powiedział jak ma wyglądać to nowe ustanowienie - Wieczerza Pańska, oraz polecił: „… to czyńcie na pamiątkę moją. …Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.” IKor.11,26.
Widzimy że dwa nowe ustanowienia Pana Jezusa są poleceniem dla całego Kościoła i mają wymiar czasowy: dopóki istnieje Kościół, chrześcijaństwo.

A teraz drogi czytelniku, odpowiedz sobie na zasadnicze pytania:
- czy spożywasz Wieczerzę Pańską według zasad określonych, ustanowionych, poleconych przez Pana Jezusa Chrystusa?
- czy w ogóle przyjąłeś chrzest i czy zrobiłeś to w sposób prawidłowy; jako ten jeden chrzest, który obowiązuje wszystkich chrześcijan?
Dzieje Apostolskie 2,38
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

CHRZEST 7 lata 7 miesiąc temu #18925

 • Anonymous
 • Anonymous Avatar
tatko napisał:
Jak nazwać dziewczynę, z której dobrowolnych usług może skorzystać każdy chętny do niezobowiązującego rozładowania swego napięcia seksualnego?

a jak nazwać tego faceta, który szuka takich lasek? i czemu wszystkie dziewczyny (i wogóle tylko dziewczyny??) wrzucasz do jednego wora? na pewno są tu na forum panie, które nie są takie, jak piszesz. więc uważaj stary, bo z tymi epitetami przeginasz.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

CHRZEST 7 lata 7 miesiąc temu #18926

 • ChiKenn
 • ChiKenn Avatar
 • Wylogowany
 • Sieradzanin pełną gębą
 • Posty: 2528
 • Oklaski: 1
Tatko - jestes debilem - wyczytalem gdzies (nie pamietam gdzie, ale to nie wazne, wazne ze wierze z calego serca w prawde o tym co zostalo tam napisane) ze jak ktos opowiada o Biblii i Jezusie to jest debilem - a skoro gdzies ktos to napisal to MUSI byc prawda :) Moim celem nie jest obrazic Cie w zaden sposob, po prostu pisze w jednoznaczy sposob o sprawie nazywajac rzeczy po imieniu.

Czym sie rozni Twoja wypowiedz o mojej? Generalnie tylko tym, ze opieramy sie na innych tekstach zrodlowych...
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Zasilane przez Forum Kunena