Usuwanie tatuaży Sieradz


Prosimy o niezamieszczanie linków pozycjonujących w naszym serwisie. Posty, podpisy oraz całe profile ze spamem będą na bieżąco usuwane.
Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: PROROCTWA KOŃCA ŚWIATA

PROROCTWA KOŃCA ŚWIATA 7 lata 6 miesiąc temu #19355

 • tatko
 • tatko Avatar
 • Wylogowany
 • Użytkownik jest zablokowany
 • Posty: 685
 • Oklaski: 0
PROROCTWO Cd.


Drużyna zwycięzców

Po trzecie, to są ludzie, którzy koncentrują się na innych i strzegą swoich słów (np. ludzie, którzy rozmawiają o Bożym zaopatrzeniu i dobroci nawet w samym środku burzy, ludzie, którzy widzą Jego zbawienie).
Nie ma ani jednego pokolenia, które by nie przechodziło przez trudne czasy. Tak, niektóre pokolenia żyły w cięższych okresach niż inne, ale Pan kiedyś powiedział do mnie: „Małe bitwy przynoszą małe zwycięstwa i kształtują małych zwycięzców; wielkie bitwy dają wielkie zwycięstwa i stwarzają wielkich zwycięzców. Którym ty chciałbyś być?”
Dzieje Apostolskie 2,38
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

PROROCTWA KOŃCA ŚWIATA 7 lata 6 miesiąc temu #19428

 • tatko
 • tatko Avatar
 • Wylogowany
 • Użytkownik jest zablokowany
 • Posty: 685
 • Oklaski: 0
PROROCTWO Cd.

Sprawiedliwość Boża i wierne serce

Po czwarte, pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy wielu chrześcijanom, kiedy napotykają trudności, to ograniczyć lub zatrzymać dawanie. Wow – złe posunięcie! To wierność wdowy z Sarepty i jej ofiarne dawanie pośrodku surowej suszy sprawiło, że otworzyły się dla niej drzwi do wytrwania w trakcie tej klęski żywiołowej.
Paweł zachęcał kościół w Filippi do dawania, które zostanie policzone na ich konto.
Zachęcał kościół w Koryncie, aby stawiał sobie za wzór kościół w Macedonii, najuboższy kościół, który dawał na dzieło Pańskie nawet w czasie głębokiego ubóstwa i ucisku (2Kor 8,1-4). Kiedy Paweł wrócił do kościoła w Macedonii kilka lat później, zastał ich w powodzeniu.
To dar chętnie dawany pozwala Bożej sprawiedliwości działać na twoją korzyść. Szczególnie w trudnych czasach będziesz naprawdę pragnął, by Bóg działał w twojej sprawie! Dlatego Paweł powiedział kościołowi w Filippi, że bardziej niż finansowego daru pragnie, aby niebiański owoc obfitował w ich życiu. Tym owocem jest wszystko, co Bóg daje, by karmić i błogosławić, i zaspokajać potrzeby tych, którzy dają dla Niego.
Dzieje Apostolskie 2,38
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

PROROCTWA KOŃCA ŚWIATA 7 lata 6 miesiąc temu #19444

 • tatko
 • tatko Avatar
 • Wylogowany
 • Użytkownik jest zablokowany
 • Posty: 685
 • Oklaski: 0
PROROCTWO Cd.

Końcowe stwierdzenie

„Moja dusza tęskni za Tobą w nocy i mój duch poszukuje Ciebie, bo gdy Twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości.” (Iz 26,9)

Wierzę, że jedynym sposobem na to, by odwrócić kryzys, jaki jest przed nami, jest Boża interwencja. Ten naród musi wrócić do swoich prawych fundamentów. Wybieraliśmy ciemność zbyt długo. Uczyniliśmy Boga zbyt małym. Szukamy własnego dobra bardziej, niż dobra innych. Zapomnieliśmy o rzeczywistości Bożego sądu i straciliśmy bojaźń Bożą. Potrzebujemy zmiany, głębokiej przemiany zarówno osobiście, jak i na poziomie narodowym. Potrzebujemy, aby Boża chwała i obecność wróciła do naszych służb.

Aby to się stało musimy nawrócić się jako naród. Musimy wołać z głębokim smutkiem, prosząc Boga o wybaczenie i usunięcie naszych twierdz myślowych, które odgrodziły nas od Niego. Kiedy to się stanie w sercach ludzi, zmienimy nasze prawa, które będą odzwierciedlać sprawiedliwe przekonania, oparte na założeniach naszego Stwórcy i będziemy wierzyć w to, co drukujemy na naszych banknotach: „W Bogu nasza ufność.”

To wszystko jest kwestia wyborów!

Niewłaściwe wybory rodzą złe postrzeganie rzeczywistości, które z kolei prowadzą do złych decyzji, a te produkują złe owoce. Ten owoc następnie jest skłonny do dokonywania wyborów z punktu złej percepcji – percepcji przodków.

Sprawiedliwe wybory zrodzą sprawiedliwy owoc!

Oby ludzie tego narodu dokonywali sprawiedliwych wyborów i obyśmy stali się przemienionym ludem.

„A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu, swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześle wam, jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosenny. I klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą moszczem i oliwą. I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem. Wtedy będziecie jeść obficie i nasycicie się, i wysławiać będziecie imię Pana, swojego Boga, który dokonał u was cudów, i Mój lud nigdy nie zazna wstydu.
I poznacie, że Ja jestem wśród Izraela i że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem, i nie ma innego; i lud Mój nigdy nie zazna wstydu.” (Joel 2,23-27)
Dzieje Apostolskie 2,38
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

PROROCTWA KOŃCA ŚWIATA 7 lata 4 miesiąc temu #19904

 • tatko
 • tatko Avatar
 • Wylogowany
 • Użytkownik jest zablokowany
 • Posty: 685
 • Oklaski: 0
Jak łatwo się zorientować zamieściłem współczesne proroctwo człowieka, biblijnego chrześcijanina, który twierdzi, że otrzymał je od Boga. I oczywiście można to powyższe przesłanie zlekceważyć, nie uznać jako pochodzące od Boga. Albo można wierzyć, że ktoś współcześnie miał słowo prorocze od Boga.

Przeciętny Polak - rzymski katolik ma prawie zerową świadomość na temat Biblii jako księgi proroczej, na temat proroctw i prorokowania jako takiego.

Zrobiłem małą przerwę w tym temacie opracowując dogłębniej zagadnienie proroctw i prorokowania w wymiarze Pisma Świętego.


1)
KOŃCOWE WYDARZENIA WEDŁÓG PROROCTW BIBLIJNYCH

Zanim przedstawię końcowy obraz tego, co czeka ludzi i świat przy końcu świata - który znamy, postaram się najpierw przeanalizować Biblię pod kontem różnych zagadnień związanych z prorokami, proroctwami które są opisane w Piśmie Świętym.

Szczególne znaczenie mają proroctwa, które już się wypełniły. Gdy uświadomimy sobie, że niegdysiejsze proroctwa wypełniły się w przeszłości to jest większe prawdopodobieństwo, że te odnośnie przyszłości także się wypełnią.

Za zamierzchłych czasów komuny w Polsce - gdy w TVP był tylko jeden program i w dodatku czarno-biały, prognozy pogody były przewidywane na podstawie analiz zbieranych co godzinę na bieżąco danych z różnych miejsc w Europie. Tamte prognozy pogody to nie były proroctwa, a były to przybliżone przewidywania w oparciu o zbierane dane.
Dzisiaj w dobie satelitów, komputerów, nawet dziecko gdy popatrzy na kierunki rozprzestrzeniania się animowanych chmur, jest w stanie przewidzieć pogodę. I nadal to nie są proroctwa. To są prognozy.

Jak łatwo się zorientować, w Piśmie Świętym jest wiele informacji o końcu ludzkości i o końcu świata jaki znamy. Są też zapowiedzi o kolejnych poprzedzających wydarzeniach i procesie przybliżającym nas do końca świata i końcowym stanie rzeczywistości; gdy się już wszystko wypełni.
Czy można wierzyć w proroctwa dotyczące nieznanej nam przyszłości?
Mając zestaw danych można prognozować przyszłość w wielu dziedzinach; pogoda, ekonomia, demografia… Ale żeby przepowiadać przyszłość nie posiadając żadnych danych?
To niemożliwe… Dla człowieka to rzeczywiście niemożliwe. Chyba że człowiekowi objawi to ktoś, posiadający taką wiedzę.

Czy można uwierzyć w prorokowaną przyszłość? Czy można wierzyć w realność, prawdopodobieństwo wypełnienia się proroctw odnośnie przyszłości?
Logika podpowiada, że jeżeli są w jakiejś księdze udokumentowane proroctwa które się spełniły w przeszłości, to istnieje prawdopodobieństwo, że te odnośnie przyszłości także się wypełnią.

Gdy przyglądamy się Pismu Świętemu, spotykamy wiele tekstów, które są niesamowitymi proroctwami z przeszłości; które kiedyś zostały wypowiedziane i w swej treści określały:
- to co miało się wypełnić w przeszłości,
- to co miało się wypełniać na przestrzeni dziejów, co miało trwać, być procesem,
- to co miało wypełnić się po wielu wiekach,
- to co w praktyce wypełniło się dopiero współcześnie…
- jedynymi w swoim rodzaju są proroctwa, które jeszcze się nie wypełniły.

Aby nie być gołosłownym, postaram się przytoczyć różnorodne biblijne proroctwa w różnych konfiguracjach pozwalające uświadomić sobie, że Biblia jest rzeczywiście godną zaufania księgą proroczą.
Dzieje Apostolskie 2,38
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

PROROCTWA KOŃCA ŚWIATA 7 lata 4 miesiąc temu #19913

 • jasiek054
 • jasiek054 Avatar
 • Wylogowany
 • Użytkownik jest zablokowany
 • Posty: 205
 • Otrzymane podziękowania: 1
 • Oklaski: 1
"On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.' czy chodzi o czip RFID? :>

"A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota;
i niewielu jest tych, którzy ją znajdują." Mat. 7:14 - nie dajcie się
ŻYDOSTWO TO letnia i zimowa SZARAŃCZA dla Polski, która zaraża powietrze zgnilizną, roznosi próżniaczego ducha swoich ojców... tam tylko się gnieździ i mnoży, gdzie próżniactwo ma ochronę.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

PROROCTWA KOŃCA ŚWIATA 7 lata 4 miesiąc temu #19923

 • tatko
 • tatko Avatar
 • Wylogowany
 • Użytkownik jest zablokowany
 • Posty: 685
 • Oklaski: 0
jasiek054 napisał:
" czy chodzi o czip RFID? :>


Nie można wykluczyć, że wypełnieniem tego proroctwa będą właśnie czipy.
Dzieje Apostolskie 2,38
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

PROROCTWA KOŃCA ŚWIATA 7 lata 4 miesiąc temu #19924

 • tatko
 • tatko Avatar
 • Wylogowany
 • Użytkownik jest zablokowany
 • Posty: 685
 • Oklaski: 0
2)
BIBLIA KSIĘGĄ PROROCZĄ

Dosyć specyficznym jest polskie społeczeństwo. Większość Polaków bezmyślnie dokonuje nad swoimi dziećmi obrządku fałszywego chrztu po którym dzieci automatycznie zostają wciągnięta na listę członków. Następnie na początku podstawówki zaliczają następny etap i wysyłają swoje dzieci do powszechnego obrządku któremu trudno się oprzeć z powodu;
- całego sztafażu strojów,
- barwności i egzotyki obrządku, przy okazji którego powstaje pytanie jest co ważniejsze:
ceremonia, stroje, prezenty, przyjęcie… czy sens duchowy w odniesieniu do Boga?
- podniosłej religijnej ceremonii sprawiającej wrażenie ważnego aktu,
- atrakcyjność prezentów powszechnie serwowanych przez najbliższych z okazji…,
- powszechny udział w tym wydarzeniu rówieśników,
- oczekiwania ze strony rodziny, aby koniecznie odbył się obrządek, bo…??? Najczęściej nie
potrafią rzeczowo uzasadnić oczekiwań, a o argumentacji biblijnej to już nie ma co marzyć.
- no bo co ludzie powiedzą, gdyby zrezygnować?
… no i uwarunkowania zaliczenia obrządku: Jeśli w przyszłości chce się być dopuszczonym do następnego obrządku warunkującego następne dopuszczenie do następnego obrządku…
Bez chrztu nie ma dopuszczenia do pierwszej komunii.
Bez pierwszej komunii nie ma bierzmowania.
Bez bierzmowania nie ma ślubu kościelnego.
Bez ślubu kościelnego nie ma chrztu niemowlaków…
Bez bierzmowania nie ma…pogrzebu. I tak aż do śmierci. Bez jednego obrządku nie dostanie się następnego obrządku…
Oczywiście po drodze trzeba jeszcze chodzić do kościoła, bo inaczej podczas corocznych kontrolnych spisów zostaniesz zweryfikowany jako podpadający nieaktywny. A w razie systematycznego unikania corocznych kontroli…
Prosty i skuteczny sposób na duchowe zniewolenie i ubezwłasnowolnienie.
Z drugiej strony trudno się dziwić, ale jeżeli identyfikujesz się z organizacją religijną, to powinieneś realizować jej wymogi.

Kiedyś było przymusowe przywiązanie chłopa do ziemi. Dzisiaj nie trzeba używać siły. Wystarczy trochę ludzi zmanipulować i poddać duchowej, związującej presji.
A czy ktokolwiek w tym całym zamęcie pomyślał w ogóle; jak na to wszystko patrzy, jak to postrzega Bóg? Czy o okresowe obrządkowanie chodziło Bogu?

Jak łatwo się zorientować – czytając instrukcję obsługi do życia na ziemi i do życia z Bogiem; pierwsi ludzie mieli bezpośredni, osobisty kontakt z Bogiem. I to 100% populacji.
Wystarczy poczytać początek Pisma Świętego, aby się o tym dowiedzieć.

A jak to wygląda dzisiaj? Znasz kogoś, kto potrafi się kontaktować na tyle realnie z Bogiem, że potrafi odbierać jego bezpośrednie prowadzenie?
Każdy chrześcijanin powinien mieć taki kontakt. Jeżeli sam nie masz takiego kontaktu z Osobą Boga i nie znasz wokół siebie takich ludzi, to znaczy że jesteś poganinem i żyjesz wśród pogan. Ci wszyscy, którzy nie mają bezpośredniej, osobistej, realnej relacji z Bogiem, to poganie. Łącznie z wszystkimi fałszywymi kapłanami, którzy co najwyżej zasługują na miano celebrantów, odprawiaczy, przebierańców w kombinezonach, zwodzicieli.
I jeżeli podstawowe i jedyne ich działania polegają na urządzaniu religijnych przedstawień, to tylko poświadcza, że żyjąc bez relacji z Bogiem zastąpili chrześcijaństwo martwymi obrządkami, ceregielami.

Jak w takim razie powinno być?
Odpowiedź jest prosta! Tak jak to już było od samego początku i jak to się dzieje współcześnie u wielu biblijnych chrześcijan.
Dzieje Apostolskie 2,38
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

PROROCTWA KOŃCA ŚWIATA 7 lata 4 miesiąc temu #19932

 • tatko
 • tatko Avatar
 • Wylogowany
 • Użytkownik jest zablokowany
 • Posty: 685
 • Oklaski: 0
3)
TŁO HISTORYCZNE POCZĄTKÓW PROROKÓW I PROROKOWANIA

Skąd w takim razie wzięli się prorocy, gdy od początku 100% ludzi posiadało osobistą, bezpośrednią relację z Bogiem? W którym momencie pojawili się prorocy?
Po raz pierwszy prorokiem zostaje nazwany Abraham w IM.20,7. Ciekawym jest, że o tym, iż Abraham jest prorokiem dowiedział się we śnie król Abimelech i jednocześnie został uprzedzony, że umrze, jeśli nie zwróci wolności żonie Abrahama.

Dlaczego nie było proroków od samego początku ludzkości?
A po co mieli być?
Jeżeli rolą proroka jest przekazywanie informacji od Boga do ludzi, a na początku wszyscy ludzie mieli osobisty kontakt z Bogiem, to nie potrzebowali proroków. Potrzeba proroków pojawiła się dopiero wtedy, gdy ludzie zatracili osobistą relację z Bogiem.

Opisana w czasach Abrahama scentralizowana władza faraona w Egipcie i tereny Kanaanu zorganizowane na wzór państw – miast, wskazują na lata około 2200 – 2000 p.Chrystusem.
Noe pomimo że miał bezpośredni kontakt z Bogiem i potrafił uchronić się z rodziną przed potopem nie jest nazwany w Słowie prorokiem.

Na jakim tle pojawiają się prorocy i po co są powoływani przez Boga do bycia prorokami?

Jeżeli zobaczymy że na początku wszyscy ludzie posiadali bezpośrednią relację z Bogiem, a z upływem czasu - już po kilku pokoleniach, zapomniano o prawdziwym Bogu i o Jego wymaganiach, to kto miał pomóc ludziom nawiązać powtórnie poprawną relację z Bogiem? Musieli to być ludzie potrafiący odbierać prowadzenie Boga, Jego podpowiedzi, znać i respektować jego wymagania.
Okazuje się, że gdy grzech zaistniał pomiędzy ludźmi, to i zdolność trwania w bliskości Boga została prawie całkowicie zaprzepaszczona. W całej populacji ludzkości tylko pojedynczy ludzie potrafili odebrać Boże prowadzenia, ale też sami byli gotowi być posłusznymi Bogu.

Gdy przyjrzymy się działalności proroków Starego Testamentu, to pierwsze wieki działań proroków polegały na spisywaniu, przekazywaniu uporządkowanych, ogólnych wymagań, praw, zasad Boga. W miarę gromadzenia tych kodeksów w postaci różnych ksiąg, ludzie którzy sami, osobiście, nie potrafili nawiązać osobistej relacji z Bogiem, dostawali do ręki różne ogólne i szczegółowe wymagania Słowa Bożego. W takiej sytuacji pomimo że sami nie potrafili odebrać osobistego prowadzenia Boga, to mogli funkcjonować poprawnie, podobając się Bogu.
W praktyce najpłodniejszym prorokiem – kodyfikatorem był Mojżesz żyjący około 1400 lat przed Chrystusem. Mojżesz był największym prorokiem Starego Testamentu i nie tylko przekazywał różne prawa Boga, ale był też przywódcą dla narodu żydowskiego uwalniając i wyprowadzając go skutecznie z niewoli ówczesnego imperium i doprowadzając ich pod granicę Ziemi Obiecanej.
Mojżesz został ustanowionym przez Boga przywódcą dla niewolników żydowskich i krok po kroku w miarę podpowiedzi i poleceń Boga doprowadził faraona do wypuszczenia Żydów z niewoli. Przywództwu Mojżesza towarzyszyło wiele nadnaturalnych objawów ingerencji Boga. I w takich przełomowych okolicznościach Żydzi byli też przemieniani z narodu niewolników w zorganizowany naród, posiadający prawa, zasady życia, podążający w kierunku uporządkowanego jednolitego, samodzielnego państwa. Jednocześnie musieli nauczyć się nowych sposobów traktowania innych ludzi i prawidłowego odnoszenia się do Boga.
Aby rozchwiani niewolnicy zaczęli poddawać się nowym dla nich wymaganiom, aby zmienić światopogląd ukształtowany w bałwochwalczym środowisku Egiptu pełnym wyspecjalizowanych bóstw - na czcicieli prawdziwego Boga, potrzebowali wiele doświadczeń, znaków, cudów, nauki. I przez to wszystko byli przeprowadzani przez kilkadziesiąt lat pod przywództwem proroka Mojżesza.


Późniejsi prorocy nie tyle ustanawiali nowe prawa i zasady Boże, co starali się pilnować przestrzegania objawionych wcześniej praw. Byli też sumieniem narodu jak i przestrzegali przed skutkami nieposłuszeństwa Bożemu Prawu, zapowiadali kary lub błogosławieństwa.
Wielokrotnie też podpowiadali bieżące rozwiązania, drogi wyjścia z kryzysów, sposoby uniknięcia gniewu sprawiedliwego Boga.
Bóg używał proroków nie tylko na terytorium Izraela, ale także poza granicami, podczas niewoli w obcych krajach. Wielokrotnie miało to decydujący wpływ na losy samych Żydów jak i innych ludzi.
Dzieje Apostolskie 2,38
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

PROROCTWA KOŃCA ŚWIATA 7 lata 4 miesiąc temu #19953

 • tatko
 • tatko Avatar
 • Wylogowany
 • Użytkownik jest zablokowany
 • Posty: 685
 • Oklaski: 0
4)
POCZĄTKI PRAKTYCZNYCH WPŁYWÓW PROROKA MOJŻESZA

Biorąc pod uwagę ogrom zadań jakie stały przed Mojżeszem, Mojżesz potrzebował też wyjątkowego prowadzenia i współdziałania Boga:
- najpierw dorastał jak książę Egiptu na dworze faraona poznając zagadnienia zarządzania państwem; władza, wojsko, ekonomia, gospodarka, inwestycje publiczne, wielobóstwo i bałwochwalstwo, bałwochwalcze kapłaństwo Egiptu,…
- po ucieczce z Egiptu (po zabiciu Egipcjanina) przebywał wśród koczowników na terenach Bliskiego Wschodu poznając warunki życiowe i geografię tamtych terenów,
- początek kontaktów Boga z Mojżeszem – płonący krzak, i pierwsze zapowiedzi, przygotowywanie Mojżesza do niestandardowych sposobów uwalniania Hebrajczyków z niewoli Egiptu. W perspektywie czasu praktyki na dworze faraona nie przydały się do uwalniania hebrajczyków a niewoli.
- powrót do Egiptu i pierwsze próby przekonywania Hebrajczyków o możliwości wyjścia z niewoli Egiptu,
- próby przekonania faraona do wypuszczenia Hebrajczyków poprzez intensyfikujące się plagi, oraz znaki i cuda,
- Hebrajczycy przekonują się do przywódczej roli Mojżesza, a faraon ulega presji plag,
- zmiana decyzji faraona i wypuszcza około 2 milionowy naród niewolników, zagłada pościgowej armii faraona w wodach Morza Czerwonego, a dla Żydów przejście przez rozstępujące się morze potwierdzeniem ochronnej roli Boga,
- doświadczenia Żydów podczas podróży do Ziemi Obiecanej; woda ze skały, manna z nieba, przepiórki, sposoby na węże,

Pierwszy etap miał wyzwolić z niewoli, ale jednocześnie poprzez nadnaturalne działanie Boga; znaki i cuda, plagi, ochronny słup ognia, obłok, rozstąpienie się morza, zaopatrzenie na pustyni… miały wzbudzić w Żydach wiarę w Boga, zaufanie do Boga
Skuteczne przywództwo z elementami nadnaturalnymi miało wzbudzić zaufanie do Mojżesza jako proroka za którym stoi Bóg.
I to był pierwszy etap na drodze od narodu niewolników do uformowania samodzielnego, zorganizowanego w jednostkę państwową narodu.

Drugim etapem było uczenie zasad, praw określonych przez Boga.
Prawa te obejmowały:
- sposoby nawiązywania relacji z Bogiem poprzez posłuszne poddanie się Bogu,
- sposoby prawidłowego funkcjonowania ludzi pośród ludzi.

Ze względu na obszerność poruszonych w II; III; IV i V Księdze Mojżeszowej zagadnień, nie będę ich opisywał szczegółowo. Każdy może sobie tą historię przeczytać samodzielnie.
Dzieje Apostolskie 2,38
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

PROROCTWA KOŃCA ŚWIATA 7 lata 4 miesiąc temu #19969

 • tatko
 • tatko Avatar
 • Wylogowany
 • Użytkownik jest zablokowany
 • Posty: 685
 • Oklaski: 0
5)
POCZĄTKI PRAKTYCZNYCH WPŁYWÓW PROROKA MOJŻESZA

Czytając szczegóły posługiwania Mojżesza jako proroka i przywódcy nie ma się co dziwić, że aby Mojżesz dokonał tych wielkich dzieł - na odpowiednim etapie doświadczeń narodu hebrajczyków, potrzebował szczególnego prowadzenia przez Boga. I o tym jak wyjątkowym prorokiem był Mojżesz świadczy Pismo Święte:
„I rzekł Pan: Słuchajcie moich słów: Jeżeli jest u was prorok Pana, To objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie.
Lecz nie tak jest ze sługą moim, Mojżeszem.
W całym moim domu jest on wiernym. Z ust do ust przemawiam do niego, I jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on. …”
IVM.12,6-8.

Widzimy, że Mojżesz był jedynym z proroków, który kontaktował się z Bogiem, a właściwie Bóg przemawiał do niego „z ust to ust… i prawdziwą postać Pana ogląda on…”.O potędze Boga przemawiającego do Mojżesza świadczy wiele opisów; IIM.19.18-24; 20,18-21; 24,12-18; 33,20-23;
Gdy czytamy opis wyglądu Mojżesza po rozmowie z Bogiem: „A gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, mając w ręku dwie tablice Świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy zstępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. A gdy Aaron i wszyscy synowie izraelscy ujrzeli Mojżesza, spostrzegli, że skóra na twarzy jego promieniała, i bali się przystąpić do niego.” IIM.34,29-30.

Kto jest myślącym, to bez problemu uświadomi sobie, że aby skłonić w starożytności jakieś plemię do totalnie różnego od innych ludów kultu, to na jego początku musiały zaistnieć nieprawdopodobne czynniki wywołujące przemianę postępowania danej grupy ludzi.

To co było powszechne i takim jest do dzisiaj, to wielobóstwo, (w Polsce choćby pod postacią kultów patronów) bałwochwalstwo (w Polsce totalne i powszechne), wróżbiarstwo (w Polsce powszechne horoskopy i inne formy wróżbiarstwa) składanie ofiar z ludzi, z dzieci (w Polsce wypychanie dzieci do nieświadomych praktyk religijnych) brak norm moralnych (w Polsce powszechne zepsucie pod różnymi postaciami i w różnych wymiarach), złodziejstwo, nieuczciwość, przestępstwa (w Polsce wykrywa się około miliona przestępstw rocznie z czego tylko około 100tys. siedzi za kratami. Większość polskich przestępców chodzi na wolności).
I o tym jak łatwo było wpłynąć na przemianę Żydów i ich odnoszenia się z szacunkiem do Boga, do Jego wymogów, podpowiedzi, może świadczyć dzisiejsza sytuacja Polaków.
Jesteśmy narodem podobnie świadomym Boga jak Żydzi przed wyjściem z niewoli Egiptu.
Żydzi o Bogu wiedzieli, pamiętali, ale z Nim nie żyli. Podobnie Polacy dzisiaj – o Bogu trochę wiedzą, ale z Bogiem nie żyją.
W przypadku Żydów, w ich historii zaistniały na tyle przekonywujące argumenty, że do dzisiaj przestrzegają wiele religijnych zasad i mają różny od wszystkich narodów pogląd na Boga.
Jakie argumenty, jakie sposoby oddziaływania musiałyby pojawić się w twoim życiu, abyś uległ wpływom Boga i poddał Jemu w sposób zdecydowany, jednoznaczny swoje życie?

Analizując księgi Mojżeszowe jednocześnie dostrzeżemy wiele różnych proroctw, z których część wypełnia się do dzisiaj. I jednym z tych decydujących czynników oddziaływujących na przemianę postępowania Hebrajczyków były wypełniające się proroctwa.
Dzieje Apostolskie 2,38
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

PROROCTWA KOŃCA ŚWIATA 7 lata 4 miesiąc temu #19985

 • tatko
 • tatko Avatar
 • Wylogowany
 • Użytkownik jest zablokowany
 • Posty: 685
 • Oklaski: 0
6)
PRZYKŁADY PROROCTW MOJŻESZA

A} Proroctwa obiecujące uwolnienie z niewoli Egiptu i zamieszkanie w Ziemi Obiecanej:

IIM.3,8 „Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Chetejczyków i Amorejczyków, i Chilijczyków, i Jebuzejczyków.”

„Lecz ja wiem, że król egipski nie pozwoli wam pójść, chyba że będzie zmuszony ręką przemożną. Wyciągnę przeto rękę swoją i uderzę Egipt wszelkimi cudami moimi, których dokonam pośród nich, a potem wypuści was.
Sprawię też, że lud ten znajdzie łaskę w oczach Egipcjan i gdy wychodzić będziecie, nie wyjdziecie z próżnymi rękami. Niech więc każda kobieta wyprosi u sąsiadki swojej i od współmieszkanki domu swego przedmioty ze srebra i złota oraz szaty; włożycie je na synów i na córki wasze i tak złupicie Egipt.”
IIM.3,19-22.


„… Jam jest Pan; Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niewoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki. I przyjmę was za swój lud, i będę wam Bogiem, i poznacie, żem Ja, Pan, Bogiem waszym, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan.
I wprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam wam ją w dziedzictwo, Ja, Pan.”
IIM.6,6-8.

Jak łatwo się zorientować, Żydzi nie byli narodem mieszkającym od zawsze na terenach kiedyś zwanych Kanaanem, a dzisiaj obejmujących terytorium Izraela.
Żydzi jako potomkowie Abrahama mieli przeprowadzić się i zasiedlić Kanaan jako wykonanie Bożego planu.
I jeżeli współczesna nauka potwierdza, że tereny Kanaanu nie były pierwotnie zasiedlone przez Hebrajczyków, to późniejsze przejęcie tych terenów przez Żydów jest historycznie potwierdzone jako wypełnienie się wcześniejszego proroctwa.
Jeżeli współcześni naukowcy datują życie Abrahama na lata 2200 – 1850 p.n. Chrystusa, a Mojżesza na około 1400r.p.n. Chrystusa, to oznacza, że pomiędzy proroctwem, które otrzymał Abraham (IM.12,1-7), a trwałym zasiedleniem Kanaanu przez Żydów - po wyjściu z Egiptu, minęło kilkaset lat.

Kto potrafiłby dzisiaj przewidzieć, że potomkowie jakiegoś konkretnego człowieka staną się za kilkaset lat suwerennym narodem i że zamieszkają na konkretnie innym terytorium, które dzisiaj jest zamieszkałe przez inne zorganizowane w państwa-miasta plemiona?
A takie proroctwo zostało wypowiedziane pod adresem Abrahama i właściwie wypełnia się do dzisiaj.

Pozostaje pytanie: dlaczego akurat tamta konkretna lokalizacja była taka ważna dla zamieszkania przez naród wybrany?
Dzieje Apostolskie 2,38
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

PROROCTWA KOŃCA ŚWIATA 7 lata 4 miesiąc temu #19993

 • tatko
 • tatko Avatar
 • Wylogowany
 • Użytkownik jest zablokowany
 • Posty: 685
 • Oklaski: 0
B} Zapowiedzi nadnaturalnych zjawisk towarzyszących posłudze Mojżesza:

Wtem ukazał mu się anioł Pański w płomieniu ognia ze środka krzewu; i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął.” IIM.3,2
Najpierw sam Mojżesz musiał zostać uświadomiony, że rozmawia z jakąś wyższą istotą.
Mojżesz wychowany w Egipcie, gdzie było wiele kultowych bałwanów i wielu kapłanów posługujących się nadnaturalnymi umiejętnościami IIM.7,10-12 potrzebował przekonania, że rozmawia z nim prawdziwy Bóg.


„A Pan rzekł do niego: Co masz w ręku swoim? A on odpowiedział: Laskę. I rzekł: Rzuć ją na ziemię. A gdy ją rzucił na ziemię, zamieniła się w węża, Mojżesz zaś uciekał przed nim. I rzekł Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę i chwyć go za ogon; wyciągnął tedy rękę i pochwycił go, a on zamienił się znowu w laskę w jego dłoni.
Aby ci uwierzyli, że ci się ukazał Pan, Bóg ojców ich, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba,”
IIM.4,2-5.

„Rzekł Pan jeszcze do niego: Włóż rękę swoją w zanadrze. I włożył rękę swoją w zanadrze, a gdy ją wyjął, oto ręka jego była pokryta trądem i biała jak śnieg. I rzekł: Włóż znowu rękę swą w zanadrze; włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją wyjął ze swego zanadrza, oto była znowu jak reszta ciała.
Jeśli ci tedy nie uwierzą i nie usłuchają przestrogi pierwszego znaku, wtedy uwierzą przestrodze drugiego znaku. A jeśli nawet tym znakom nie uwierzą i nie usłuchają głosu twego, zaczerpniesz wody z Nilu i wylejesz ją na ziemię. Wtedy woda, którą zaczerpniesz z Nilu, zamieni się na ziemi w krew.”
IIM.4,6-9

„…Weź laskę swoją i rzuć ją przed faraonem, a zamieni się w węża.
Przyszedł więc Mojżesz z Aaronem do faraona i uczynił tak, jak rozkazał Pan. Aaron rzucił laskę swoją przed faraonem i jego sługami, a ona zamieniła się w węża. Wtedy także faraon wezwał mędrców i czarowników, a czarownicy egipscy uczynili to samo czarami swoimi. Każdy z nich rzucił laskę swoją i zamieniły się w węże. Ale laska Aarona połknęła laski ich.”
IIM.7,10-12

W działaniu Boga widzimy plan i logikę.
Najpierw został uświadomiony i przekonany Mojżesz.
Później będący niewolnikami Hebrajczycy i wzmocnienie samego Mojżesza,
I dopiero przygotowany Mojżesz wspólnie z wspierającym go Aaronem udali się do faraona.
Dzieje Apostolskie 2,38
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

PROROCTWA KOŃCA ŚWIATA 7 lata 4 miesiąc temu #20016

 • tatko
 • tatko Avatar
 • Wylogowany
 • Użytkownik jest zablokowany
 • Posty: 685
 • Oklaski: 0
C} Proroctwa zapowiadające plagi Egiptu:

- krew: „Dlatego tak mówi Pan: Po tym poznasz, żem Ja Pan: Oto Ja uderzę laską, którą mam w ręku, wody Nilu, a zamienią się w krew,” IIM.7,17,

- żaby: „Nil zaroi się od żab, które wyjdą z rzeki i wejdą do pałacu twego i do sypialni twojej, i na łoże twoje, i do domu sług twoich, i między lud twój, i do pieców twoich, i do dzież twoich; Żaby te wylezą i na ciebie, i na lud twój, i na wszystkie sługi twoje.” IIM.8,3-4,

- komary: „I rzekł Pan do Mojżesza: Powiedz Aaronowi: Wyciągnij laskę swoją i uderz proch ziemi, a zamieni się w komary w całej ziemi egipskiej.” IIM.8,16,

- muchy: „Bo jeśli nie wypuścisz ludu mojego, to Ja ześlę muchy na ciebie i na sługi twoje, i na lud twój, i na pałace twoje. Domy Egipcjan, a także ziemia, na której mieszkają, napełnią się muchami. Ale w tym dniu wyróżnię ziemię Moszen, w której przebywa lud mój, i nie będzie tam much, abyś poznał, że Ja, Pan, jestem wpośród tej ziemi.” IIM.8,21-22,

- zaraza: „Bo jeżeli będziesz się wzbraniał go wypuścić i jeszcze go będziesz chciał zatrzymać, To z ręki Pana spadnie na bydło twoje w polu, na konie, osły, wielbłądy, krowy i owce, bardzo ciężka zaraza. I uczyni Pan różnicę między bydłem Izraelitów a bydłem Egipcjan; i nie zginie nic z tego, co należy do Izraelitów.” IIM.9,2-4,

- wrzody: „Potem rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona: Weźcie pełne garście sadzy z pieca i niech Mojżesz rozrzuci ją ku niebu na oczach faraona, A ona zamieni się nad całą ziemią egipską w pył, który wywoła na ludziach i na bydle w całej ziemi egipskiej, wrzody i pryszcze.” IIM.9,8-9,

- grad: „Otóż Ja jutro o tym czasie spuszczę bardzo ciężki grad, jakiego jeszcze nie było w Egipcie od dnia jego założenia aż dotąd.” IIM.9,18,

- szarańcza: „Bo jeżeli będziesz się wzbraniał wypuścić lud mój, to Ja jutro sprowadzę szarańczę na twój kraj.” IIM.10,4,

- ciemności: „Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku niebu i nastanie nad ziemią egipską ciemność tak gęsta, że będzie można jej dotknąć. I wyciągnął Mojżesz swą rękę ku niebu, i nastała gęsta ciemność w całej ziemi egipskiej przez trzy dni.” IIM.10,21-22,

- śmierć pierworodnych: „I rzekł Pan do Mojżesza: Jeszcze jedną plagę ześlę na faraona i na Egipt, potem wypuści was stąd. Wypuści was całkowicie, a nawet was stąd wypędzi.
Powiedz ludowi, ażeby pożyczyli sobie każdy mężczyzna od swego sąsiada, a każda niewiasta od swojej sąsiadki przedmioty srebrne i przedmioty złote. A Pan usposobił Egipcjan życzliwie do ludu. Także ów mąż, Mojżesz, był bardzo poważany w ziemi egipskiej, zarówno u dworzan faraona jak i u ludu.
I rzekł Mojżesz: Tak mówi Pan: O północy przejdę przez Egipt. I pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna faraona, który miał zasiąść na jego tronie, aż do pierworodnego syna niewolnicy, która jest przy żarnach, i wszelkie pierworodne bydła. I powstanie wielki krzyk w całej ziemi egipskiej, jakiego przedtem nie było i potem nie będzie.”
IIM.11,1-5.

Sposób na uniknięcie śmierci pierworodnych pośród Hebrajczyków:
„I wezmą z jego krwi, i pomażą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was, i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską.” IIM.12,7; 13.
Dzieje Apostolskie 2,38
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

PROROCTWA KOŃCA ŚWIATA 7 lata 4 miesiąc temu #20035

 • tatko
 • tatko Avatar
 • Wylogowany
 • Użytkownik jest zablokowany
 • Posty: 685
 • Oklaski: 0
C} Proroctwa zapowiadające plagi Egiptu

- krew: „Dlatego tak mówi Pan]IIM.7,17

- żaby: „Nil zaroi się od żab, które wyjdą z rzeki i wejdą do pałacu twego i do sypialni twojej, i na łoże twoje, i do domu sług twoich, i między lud twój, i do pieców twoich, i do dzież twoich; Żaby te wylezą i na ciebie, i na lud twój, i na wszystkie sługi twoje.” IIM.8,3-4

- komary: „I rzekł Pan do Mojżesza: Powiedz Aaronowi: Wyciągnij laskę swoją i uderz proch ziemi, a zamieni się w komary w całej ziemi egipskiej.” IIM.8,16.

- muchy: „Bo jeśli nie wypuścisz ludu mojego, to Ja ześlę muchy na ciebie i na sługi twoje, i na lud twój, i na pałace twoje. Domy Egipcjan, a także ziemia, na której mieszkają, napełnią się muchami. Ale w tym dniu wyróżnię ziemię Moszen, w której przebywa lud mój, i nie będzie tam much, abyś poznał, że Ja, Pan, jestem wpośród tej ziemi.” IIM.8,21-22.

- zaraza: „Bo jeżeli będziesz się wzbraniał go wypuścić i jeszcze go będziesz chciał zatrzymać, To z ręki Pana spadnie na bydło twoje w polu, na konie, osły, wielbłądy, krowy i owce, bardzo ciężka zaraza. I uczyni Pan różnicę między bydłem Izraelitów a bydłem Egipcjan; i nie zginie nic z tego, co należy do Izraelitów.” IIM.9,2-4.

- wrzody: „Potem rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona: Weźcie pełne garście sadzy z pieca i niech Mojżesz rozrzuci ją ku niebu na oczach faraona, A ona zamieni się nad całą ziemią egipską w pył, który wywoła na ludziach i na bydle w całej ziemi egipskiej, wrzody i pryszcze.” IIM.9,8-9.

- grad: „Otóż Ja jutro o tym czasie spuszczę bardzo ciężki grad, jakiego jeszcze nie było w Egipcie od dnia jego założenia aż dotąd.” IIM.9,18.

- szarańcza: „Bo jeżeli będziesz się wzbraniał wypuścić lud mój, to Ja jutro sprowadzę szarańczę na twój kraj.” IIM.10,4.

- ciemności: „Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku niebu i nastanie nad ziemią egipską ciemność tak gęsta, że będzie można jej dotknąć. I wyciągnął Mojżesz swą rękę ku niebu, i nastała gęsta ciemność w całej ziemi egipskiej przez trzy dni.” IIM.10,21-22.

- śmierć pierworodnych: „I rzekł Pan do Mojżesza: Jeszcze jedną plagę ześlę na faraona i na Egipt, potem wypuści was stąd. Wypuści was całkowicie, a nawet was stąd wypędzi.
Powiedz ludowi, ażeby pożyczyli sobie każdy mężczyzna od swego sąsiada, a każda niewiasta od swojej sąsiadki przedmioty srebrne i przedmioty złote. A Pan usposobił Egipcjan życzliwie do ludu. Także ów mąż, Mojżesz, był bardzo poważany w ziemi egipskiej, zarówno u dworzan faraona jak i u ludu.
I rzekł Mojżesz: Tak mówi Pan: O północy przejdę przez Egipt. I pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna faraona, który miał zasiąść na jego tronie, aż do pierworodnego syna niewolnicy, która jest przy żarnach, i wszelkie pierworodne bydła. I powstanie wielki krzyk w całej ziemi egipskiej, jakiego przedtem nie było i potem nie będzie.”
IIM.11,1-5.

Sposób na uniknięcie śmierci pierworodnych pośród Hebrajczyków:
„I wezmą z jego krwi, i pomażą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was, i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską.” IIM.12,7; 13.
Dzieje Apostolskie 2,38
Ostatnio zmieniany: 7 lata 4 miesiąc temu przez tatko.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

PROROCTWA KOŃCA ŚWIATA 7 lata 4 miesiąc temu #20058

 • tatko
 • tatko Avatar
 • Wylogowany
 • Użytkownik jest zablokowany
 • Posty: 685
 • Oklaski: 0
Da} Proroctwa towarzyszące prowadzeniu Hebrajczyków przez Mojżesza:
Prorocza Pascha
.

W posłudze, w życiorysie Mojżesza mamy kilka etapów:
- dzieciństwo i młodość aż do dorosłości gdy był wychowywany na dworze faraona jako przybrany wnuk faraona (przybrany syn córki faraona),
- pobyt na wygnaniu w ziemi Midianitów, gdzie pasał trzodę u teścia Jetry, kapłana Midianitów,
- powrót do Egiptu, tym razem jako powołany przez Boga prorok, przywódca mający wyprowadzić Hebrajczyków z niewoli Egiptu,
- Mojżesz „urabia” faraona przygotowując go do wypuszczenia Hebrajczyków z Egiptu jednocześnie formując Hebrajczyków, aby w jedności, jednej godziny, udali się wspólnie w jednym kierunku.

I dopiero podczas wychodzenia z Egiptu pojawiają się następne, nowe prorocze zalecenia:

W 12 rozdziale IIKsięgi Mojżeszowej czytamy novum, jakie Bóg polecił praktykować Hebrajczykom; to była pascha.
I jak łatwo się zorientować, pascha była ostatnim proroczym poleceniem jakie Bóg przekazał Mojżeszowi do wykonania w ostatnim dniu niewoli. Jednocześnie zapodana pascha była proroczym obrazem ofiarnej śmierci Syna Bożego:
- na każdy dom rodzinny miał być zabity jeden baranek – Jezus jest nazwany Barankiem Bożym,
- baranek miał być bez skazy – Jezus Chrystus był bez grzechu,
- do wieczerzy miało być dobrane tylu ludzi, aby został spożyty cały baranek – dzisiaj pragnący zbawienia musi spożyć, przyjąć ofiarę Pana Jezusa w całości, w sposób dający zbawienie,
- baranek miał być zabity przed całym zgromadzeniem – Pan Jezus Chrystus został zabity publicznie. Odmiennie niż np. Jan Chrzciciel, który został zabity w więzieniu.
- jego krew ratowała domowników, którzy odpowiednio skorzystali z krwi – podobnie dzisiaj, odpowiednie skorzystanie z krwi Chrystusa ratuje człowieka od potępienia ku życiu wiecznemu,
- upieczone mięso baranka miało być spożywane z przaśnikami i gorzkimi ziołami – zostanie chrześcijaninem nie zawsze jest przyjemne i pozbawione goryczy. Przykładem choćby to, ile honorów spotyka mnie na tym forum, a ile gorzkich słów?
- baranek miał być upieczony w całości – ofiara musi być przyjęta w całości,
- nic nie mogło zostać do rana, nie zjedzone resztki miały być spalone – przyjęcie całej ofiary,
- spożywanie baranka miało być w stroju podróżnym – chrześcijanin przyjmujący ofiarę powinien być gotowy do pójścia drogą wyznaczoną przez Boga,

Ten skrótowo przedstawiony przeze mnie obraz paschy - którą mieli spożyć w noc poprzedzającą wyjście z niewoli egipskiej, mieli Żydzi obchodzić co roku jako Święto Prześników na pamiątkę wieczerzy paschalnej spożytej w tę pamiętną noc. Współcześnie widzimy że Żydzi obchodzą to święto do dzisiaj, a jednym ze spożywanych produktów są niekwaszone placki jako pamiątka IIM.12,39.
Jak łatwo stwierdzić, konkretne polecenia do wykonania miały jednocześnie wymiar proroczy obrazujący przyszłe dzieła Mesjasza.

Tamta ostatnia wieczerza wykonywana w określony proroczo sposób była;
- proroczym obrazem Mesjasza,
- zabezpieczyła posłusznych domowników przed śmiercią pierworodnych i,
- jednocześnie pozwoliła porządnie się najeść przed uciążliwą podróżą po pustyni.
Ta prorocza pascha jest jakby klamrą spinającą Stary Testament z czasów przed ustanowieniem Prawa z czasami ofiary Jezusa Chrystusa i współczesnym chrześcijaństwem korzystającym z ofiary Syna Bożego.
Dzieje Apostolskie 2,38
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Zasilane przez Forum Kunena